سلام بر تو ای رازی

وبلاگ پرسنل ، محققان و بازنشستگان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

درباره من
سید محمود میرافضلی
نقاشیهای دیواری موسسه رازی: باید از میان شما، جمعى دعوت به نیکى، و امر به معروف و نهى از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند(آل عمران-104).این وبلاگ توسط این جانب سید محمود میرافضلی ، به منظور ایجاد محیطی مناسب برای بحث و بررسی وضعیت تحولات علم و فناوری و بالاخص موضوعات مرتبط با موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تاسیس شده است. این وبلاگ ، به هیچ وجه سیاسی نیست و بر اساس مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برپا شده است و مسئولیت مطالب کلا بر عهده اینجانب است. رعایت ادب و انصاف در بیان مطالب و نقطه نظرات یک وِیژگی ممتاز محققین و پرسنل موسسه رازی است و امیدواریم همکاران گرامی بنده این خصلت نیکوی خود را به بهترین وجه نمایش دهند.

کنگره وین

 لطفا در نظر سنجی وبلاگ شرکت فرمائید

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران - 3 و 4 اسفند 1390- مرکز همایش پژوهشگاه رویان        سایت الکترونیکی کنگره

تصویر مقابل:تابلوی کنگره وین - اثر  Jean-Baptiste Isabey, (1819).

همایش بین المللی ژئوماتیک 91 - 26 تا 28 اردیبهشت 1391 -سازمان نقشه برداری کشور   سایت الکترونیکی همایش

یازدهمین کنفرانس مدیران کیفیت- 27 و 28 دی ماه 1390 - سایت الکترونیکی کنفرانس

چهارمین کنفرانس مدیریت دانش- 25 و 26 بهمن ماه 1390- سایت الکترونیکی کنفرانس

کنگره بین المللی حذف مالاریا - 28 تا 30 دی ماه 1390- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - سایت الکترونیکی کنگره

پنجمین کنگره سراسری اعتیاد- 9 تا 12 اسفند 1390 -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - سایت الکترونیکی کنگره


کنفرانسهای بین المللی سال 2012در موضوع بیولوژی ، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و ...

January 2012

15 Keystone Symposia: Fungal Pathogens: From Basic Biology to Drug Discovery Santa Fe New Mexico
23 2nd Annual Lyophilization for Biologicals Munich Germany
25 Biosimilars Forum 2012 London United Kingdom
30 Biomanufacturing Summit 2012 San Diego CaliforniaFebruary 2012

04 Molecular Ecology Vienna Austria
05 Keystone Symposia: The Biology of Cytokines Keystone Colorado
06 First International Conference on Environmental Challenges in Arid Regions Jeddah Saudi Arabia
The conference is organized to debate scientificand practical research advancements in three mainareas; Air Pollution,Water Pollution and Solidwaste management.

06 ICTS program Unifying Concepts in Materials: JA Krumhansl Symposium 2012 (JAKS-2012) Bangalore India
08 Molecular Mapping & Marker Assisted Selection Vienna Austria
11 International Conference on Chemical, Environmental and Biological Sciences (ICCEBS'2012) Penang Malaysia
12 Keystone Symposia: Chemical Biology and Novel Tools in Pharmacology Santa Fe New Mexico
15 Perspectives in Phyllosphere Biology Noida India
The conference is aimed to bring together scientists and student working on aspects of leaf surface biology.Topics shall include biologicalcontrol,genomics,proteomics,biofilms,modelling,human pathogens on plant surface.

17 BBCon2012 -National Conference on Biology and Bioinformatics of Economically Important Plants and Microbes Siliguri India
18 Plant Growth, Nutrition & Environment Interactions Vienna Austria
18 2012 International Conference on Product Development and Renewable Energy Resources(ICPDRE 2012) Coimbatore India
ICPDRE 2012 will be published in the IPCSIT (ISSN: 2010-460X) as one volume, and will be indexed by WorldCat, Google Scholar, Engineering & Technology Digital Library, and sent to be reviewed by Ei Compendex and ISI Proceedings.

19 Skin Disease Education Foundation's 36th Hawaii Dermatology Seminar Waikoloa, The Big Island Hawaii
20 Advances and Progress in Drug Design London United Kingdom
20 Healthcare India 2012 New Delhi India
22 Plant Abiotic Stress Tolerance II Vienna Austria
22 OSCAT2012: 2nd International conference on open source for computer-aided Translational medicine Chandigarh India
24 2nd Basic Science International Conference Malang Indonesia
26 2012 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology(ICBBT 2012) Singapore Singapore
The ICBBT 2012 conference papers will be published as one volume of IPCBEE, and will be included in Engineering & Technology Digital Library, and indexed by Thomson ISI.

26 2012 1st Journal Conference on Chemical Engineering and Applications (JCCEA 2012 1st) Singapore Singapore
28 AsiaTIDES - Oligonucleotides and Peptides Tokyo Japan

 

  • دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  • اولین همایش بین المللی مدیریت و اقتصاد دارو

 

 

 

March 2012

01 Nanotechnology, Biotechnology and Spectroscopy: Tools of success in the coming Era Cairo Egypt
01 BioNanoMed 2012 - Nanotechnology Enables Personalised Medicine Krems Austria
01 BioNanoMed 2012 - Nanotechnolgoy enables Personalised Medicine Krems Austria
03 7th AOSCE Congress Kuala Lumpur Malaysia
06 EMBO Conference Series: VIZBI 2012 Heidelberg Germany
08 National Conference on e-waste management using biological tools: An eco-friendly approach (NCEMBT) Chennai India
10 2012 2nd International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics ¨C ICBBB 2012 Chennai India
All ICBBB 2012 papers will be published in proceedings by IACSIT Press and All the presented papers will be archived in the Engineering and Technology Digital Library and Indexed by ISI,EBSCO and CNKI.

10 2012 International Conference on Petroleum Industry and Energy(ICPIE 2012) Chennai India
All ICPIE 2012 papers will be published in proceedings by IACSIT Press and All the presented papers will be archived in the Engineering and Technology Digital Library and Indexed by ISI, EBSCO and CNKI.

10 2012 3rd International Conference on Environmental Science and Technology(ICEST 2012) Chennai India
ICEST 2012 will be published in the conference proceeding by IACSIT, and all papers will be included in the Engineering and Technology Digital Library, and indexed by the INSPEC,Thomson ISI,EBSCO and CNKI.

10 2012 1st Journal Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (JCBBB 2012 1st) Chennai India
12 Special Session: In silico strategies for biological systems, 4th International Conference on Bioinformatics and Computational Biology Las Vegas Nevada
17 International Conference on Medical, Biological and Pharmaceutical Sciences (ICMBPS’2012) Bangkok Thailand
18 Keystone Symposia: NF-kappaB Signaling and Biology: From Bench to Bedside Whistler Canada
19 BioPharma ASIA Convention 2012 Singapore Singapore
21 Keystone Symposia: HIV Vaccines Keystone Colorado
21 Keystone Symposia: Viral Immunity and Host Gene Influence Keystone Colorado
21 2012 BioMedicine in 4D Portland Oregon
24 2012 International Conference on Medical Information and Bioengineering (ICMIB 2012) Shenzhen China
ICMIB 2012 will be published in the IPCSIT (ISSN: 2010-460X) as one volume, and will be included in the E&T Digital Library, and indexed by EBSCO, CNKI, WorldCat, Google Scholar, and sent to be reviewed by Ei Compendex and ISI Proceedings.

24 International Conference on Advances in Biological and Pharmaceutical Sciences (ICABPS'2012) Dubai United Arab Emirates
25 Keystone Symposia: Molecular Basis of Vascular Inflammation and Atherosclerosis Big Sky Montana
25 Keystone Symposia: Advances in Islet Biology Monterey California
25 PSST-2012, Porous Semiconductors - Science and Technology Conference Malaga Spain
26 Keystone Symposia: Cell Biology of Virus Entry, Replication and Pathogenesis Whistler Canada
27 Turing 2012: International Conference on Philosophy, Artificial Intelligence and Cognitive Science Pasay City Philippines
27 3rd Annual Biosimilars India 2012 Hyderabad India
27 Seaport Security Asia 2012 Singapore Singapore
30 Keystone Symposia: Fibrosis: Translation of Basic Research to Human Disease and Novel Therapeutics Big Sky Montana
31 Keystone Symposia: Non-Coding RNAs Snowbird Utah
31 Keystone Symposia: Eukaryotic Transcription Snowbird Utah

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور  خارجه

April 2012

01 Keystone Symposia: Mechanisms of Whole Organ Regeneration Breckenridge Colorado
01 International Conference for Academic Disciplines Vienna Austria
07 2012 1st Journal Conference on Environmental Science and Development (JCESD 2012 1st) Bangkok Thailand
07 2012 3rd International Conference on Biotechnology and Food Science(ICBFS 2012) Bangkok Thailand
ICBFS 2012 will be published in the APCBEES Procedia Journal under Elsevier, and will be submitted to the Scopus, Ei Compendex, ISI Proceedings for review and index.

07 2012 2nd International Conference on Environment Science and Engineering(ICESE 2012) Bangkok Thailand
ICESE 2012 will be published in one Volume of IPCBEE, and all papers will be included in Engineering & Technology Digital Library, and indexed by Thomson ISI (Web of Knowledge), EBSCO and CNKI.

07 2012 International Conference on Bioinformatics and Computational Biology(ICBCB 2012) Kuala Lumpur Malaysia
Selected papers of ICBCB 2012 will be published in the ICDIP proceedings, which will be published by SPIE, and will be archived in the SPIE Digital Library and indexed by Ei Compendex and Thomson ISI.

07 2012 International Conference on Bioinformatics and Biomedical Science - ICBBS 2012 Bangkok Thailand
ICBBS 2012 will be published in one Volume of IPCBEE, and all papers will be be included in the E&T Digital Library, and indexed by EBSCO, CNKI,WorldCat, Google Scholar, and sent to be reviewed by Ei Compendex and ISI Proceedings.

12 Science and Science Fiction Conference Tulsa Oklahoma
15 2012 International Microbicides Conference Sydney Australia
15 Keystone Symposia: Nuclear Receptor Matrix: Reloaded Whistler Canada
16 FIFTH SAUDI SCIENCE CONFERENCE Makkah Saudi Arabia
16 9th International Conference on Information Technology: New Generations Las Vegas Nevada
16 Biologics World Korea Seoul Korea (South)
19 The role of biobanks for research and protection of forest biodiversity Viterbo Italy
23 Biosimilars Asia 2012 Shanghai China
26 Consilience Conference St. Louis MO
Speakers at this conference are oriented tointegrating knowledge in evolutionary biology, thesocial sciences, and the humanities. E. O. Wilson,author of Consilience, is giving the keynote.

28 2012 2nd International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM 2012) Chennai India
The ICAPM 2012 proceedings will be published in the Physics Procedia (ISSN: 1875-3892) of Elsevier. (Pending)

چهارمین کنگره دوسالانه پیش گیری  از خطاهای پزشکی

May 2012

04 World Congress on Biotechnology-2012 Hyderabad India
Bright ICE gather up all the participants to attend the World Congress On Biotechnologyduring 4-6 may 2012.Biotechnology-2012 covers all the lifesciences topics.Industry professionals,Faculty members,students and exhibitors can attend.

05 2012 2nd International Conference on Chemistry and Chemical Process(ICCCP 2012) Kuala Lumpur Malaysia
ICCCP 2012 will be published in the APCBEES Procedia Journal under Elsevier, and will be submitted to the Scopus, Ei Compendex, ISI Proceedings for review and index.

05 2012 3rd International Conference on Food Engineering and Biotechnology(ICFEB 2012) Kuala Lumpur Malaysia
ICFEB 2012 will be published in one Volume of IPCBEE, and all papers will be included in the E&T Digital Library, and indexed by EBSCO, CNKI, WorldCat, Google Scholar, and sent to be reviewed by Ei Compendex and ISI Proceedings.

05 2012 International Conference on Environment, Energy and Biotechnology(ICEEB 2012) Kuala Lumpur Malaysia
ICEEB 2012 will be published in one Volume of IPCBEE, and all papers will be included in the E&T Digital Library, and indexed by EBSCO, CNKI, WorldCat, Google Scholar, and sent to be reviewed by Ei Compendex and ISI Proceedings.

05 2012 2nd Journal Conference on Chemical Engineering and Applications (JCCEA 2012 2nd) Kuala Lumpur Malaysia
11 Integrative Network Biology 2012: Network Medicine Helsingّr Denmark
The theme of this conference will be the use of novel experimental and computational approaches to study signalling networks, and how network models can be applied to the study and targeting of complex diseases such as cancer and diabetes.

14 8th Annual BioMalPar Conference Heidelberg Germany
16 17th Annual International Stress and Behavior Neuroscience and Biopsychiatry Conference St-Petersburg Russia
17 Eurasian forum on the management of patients with tumors of the gastrointestinal tract Uman Ukraine
21 American Canadian Conference for Academic Disciplines Toronto Canada
23 ARCHHIST '12 Istanbul Turkey
23 4th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies Gifu Japan
23 5th KES International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systmes and Services Gifu Japan
24 24th Association for Psychological Science Annual Convention Chicago Illinois
27 Third International Conference for Academic Disciplines at Harvard Boston
31 The Second International Congress of Interdisciplinary Research and Development Bangkok Thailand

دهمین کنگره علوم تشریحی ایران

June 2012

02 2012 2nd International Conference on Biomedical Engineering and Technology (ICBET 2012) Hong Kong China
All papers of ICBET 2012 will be included in the Eand T Digital Library, and indexed by EBSCO, CNKI,WorldCat, Google Scholar, and sent to be reviewedby Ei Compendex and ISI Proceedings.

02 2012 2nd Journal Conference on Environmental Science and Development (JCESD 2012 2nd) Hong Kong Hong Kong
04 Workshop on Educational Approaches for Integrating Bioinformatics into Computer and Life Science Omaha NE
Submissions pertaining to all levels of instruction, from course modules to entire curricula, will be welcomed. A complete list topics can be found on the workshops page of the ICCS 2012 website (http://www.iccs-meeting.org).

11 6th International Conference on Relating Design in Nature with Science and Engineering A Coruna Spain
11 World Animal Health Congress 2012 Singapore Singapore
14 EMBO Conference: C.elegans Neurobiology Heidelberg Germany
18 Paulo International Medical Symposium: Schizophrenia – Epidemiology and Biology Oulu Finland
19 International Conference for Academic Disciplines Florence Italy
22 18-th International Conference on Neuroscience and Biological Psychiatry (North America) STRESS AND BEHAVIOR New Orleans LA
25 BRC 2012: The 11th Biennial Conference of the Borneo Research Council, 25-27 June 2012 Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam
25 6th KES International Conference on Agents and Multi-agent Systems - Technologies and Applications Dubrovnik Croatia (Hrvatska
26 Euro-American Conference for Academic Disciplines Prague Czech Republic
29 2012 2nd Journal Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (JCBBB 2012 2nd) Jeju Island Korea (South)
29 2012 3rd International Conference on Chemistry and Chemical Engineering(ICCCE 2012) Jeju Island Korea (South)
ICCCE 2012 will be included in the E&T, and indexed by EBSCO, CNKI, WorldCat, Google Scholar, and sent to be reviewed by Ei Compendex and ISI Proceedings.


دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

July 2012

02 MMM3 : Meeting on Mangrove ecology, functioning and Management Galle Sri Lanka
08 The Second ASME/IFToMM International Conference on Reconfigurable Mechanisms and Robots (ReMAR 2012) Tianjin China
09 16th International Symposium on Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics Lisbon Portugal
09 Fruit flies and other dipterous plant pests Riga Latvia
11 3rd DERRIDA TODAY conference Irvine California
The conference will be broadly interdisciplinaryand invites contributions from a range ofacademic, disciplinary and cultural contexts. Wewill accept papers and panel proposals on anyaspect of Derrida’s work or deconstruction in relation

11 Malaysia International Biological Symposium 2012 Kuala Lumpur Malaysia
16 The 2012 International Conference on Bioinformatics and Computational Biology (BIOCOMP'12) Las Vegas Nevada
16 The 2012 International Conference on Grid Computing and Applications (GCA'12) Las Vegas Nevada
25 5th Latin American Conference on Lung Cancer Rio de Janeiro Brazil

پنجمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث و بلایا

August 2012

07 Biodiversity Asia 2012 Bangalore (Bengaluru) India
16 Invertebrates associated with invasive alien organisms Riga Latvia
31 The 2012 Conference on Anthropology & Sustainability in Asia Bangkok Thailand

September 2012

03 CBRNe Asia 2012 Bangkok Thailand
06 Society for Free Radical Research International- Biennial Meeting London Netherlands
10 KES2012, the 16th International Conference on Knowledge Based & Intelligent Information & Engineering Systems San Sebastain Spain
11 Tuberculosis 2012, Biology, Pathogenesis, Intervention strategies Paris France
19 Fifth International Scientific Symposium on Tea & Human Health Washington DC
27 Current issues of diagnosis and treatment of oncogynecology diseases IvanoFrankivsk Ukraine

کنگره سراسری ارتقاء سلامت نوزادان

October 2012

04 College & University Science Facilities 2012 San Diego California
07 2012 International Symposium on Dendritic Cells Deagu Korea (South)
16 1st Swiss International Conference on Industrial Microbiology Olten Switzerland
27 3rd International Conference on Stem Cells and Cancer (ICSCC-2012): Proliferation, Differentiation and Apoptosis New Delhi India
Covers basic/applied research on proliferation,differentiation & apoptosis of stem & cancercells, stem cell therapy, clinical trials on stemcells, cancer diagnostics, anti-cancer drugs,commercialization of stem cell technology...

29 Advancing Excellence in Gender, Sex and Healthcare Research Montreal Canada
Innovation and opportunity for pharma, biotechs, healthcare and investors-World Vaccine Congress Lyon 2012 16 - 18 October 2012, Palais des Congrès de Lyon, Lyon, France, France


November 2012

01 W-ETE-2012 (THE WISDOM IN THE EMERGENT TECHNOLOGIES ERA) Pune India
05 Stem Cells and Metabolism La Jolla California
14 International Conference on Advances in Plant Sciences Chiang Mai, Thailand Thailand
15 Fourth International Conference on Science in Society Berkeley
19 International Conference on Biodiversity and Sustainable Energy Development Hyderabad India
20 Ageing: Challenging the boundaries Brisbane Australia
26 Sustainability through Biomimicry: Discovering a world of solutions inspired by nature Dammam Saudi Arabia

October 2013

27 15th World Conference on Lung Cancer Sydney Australia

 

[ دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠ ] [ ٩:٠٠ ‎ق.ظ ] [ سید محمود میرافضلی ]
برچسب ها
دوستان
ابزارک های وبلاگ