دیدار با مقام معظم رهبری

مقدمات: همه چیز از 22 ابان 1387 شروع شد. در اوج قدرت دکتر دلیمی و زمانی که شورای نمایندگان با فشار او و پیگیری اقای رسولیان(مسئول قبلی حراست) به تدریج در حال تعطیل شدن بود، جناب دکتر گودرزی در یکی از جلسات شورای نمایندگان هیئت علمی پیشنهاد کرد برای خروج موسسه رازی از بحران مدیریت ملاقاتی با مقام معظم رهبری داشته باشیم. این تقاضا خیلی زود مکتوب شد وبا امضای نمایندگان شورا جناب دکتر گودرزی، آشتیانی، حاجی زاده، مهندس ترابی و اینجانب از طریق رابط آقای دکتر گودرزی به دفتر رهبری تحویل گردید. این درخواست سه سال پیگیری شد ولی تا زمانی که دکتر گودرزی جناب دکتر عابدی را در جریان ماجرا قرار داد و این موضوع توسط جناب آقای دکتر عابدی به طور جدی تری با حمایت رئیس موسسه پیگیری نشد به نتیجه نرسید.

آمادگی های قبل از ملاقات: ماجرای ملاقات با مقام معظم رهبری چند روز قبل به اطلاع ریاست محترم موسسه رسانده شد. برای این ملاقات علاوه بر جناب آقای دکتر قدکچی ، عابدی و اکبری، قرار شد جناب دکتر خالصی و دکتر ایزدی به عنوان نماینده ایثارگران، جناب دکتر گودرزی و دکتر آشتیانی به عنوان نمایندگان شورای هیئت علمی و جناب آقای دکتر شفیعی و دکتر هدایتی به عنوان نماینگان پیش کسوتان حضور داشته باشند. در روز یکشنبه جلسه هماهنگی به منظور تعیین نکاتی که در این جلسه باید مطرح شود برگزار شد. با توجه به پیش بینی صورت گرفته و وقت بسیار کمی که برای ملاقات پیش بینی شده بود( حدود ده دقیقه بین ساعت 10 تا 10:10) توافق شد که دعوت از حضرت آقا برای بازدید از موسسه به عنوان مهمترین محور در سخنان ریاست محترم موسسه مد نظر قرار گیرد. همچنین مقرر شد که در صورت وجود وقت کافی بقیه شرکت کنندگان نیز به نوبت نظرات خود را مطرح نمایند.

روز ملاقات:علاوه بر افراد فوق در صبح روز ملاقات جناب آقای دکتر دستور ریاست محترم سازمان دامپزشکی نیز به همراه دکتر قدکچی به محل بیت رهبری آمد. در زمان ملاقات(حدود ساعت 10) ابتدا اعلام شد که جماسه سازان 9 دی به محل جلسه وارد و در نقاط مشخص مستقر شوند. سپس از هیئت موسسه رازی و دیگر مدعوین دعوت شد به محل جلسه وارد شوند. مقام معظم رهبری در ابتدای جلسه به موضوع حماسه 9 دی اشاراتی داشتند که مشروح این سخنرانی در رسانه ها منتشر شد(متن بیانات مقام معظم رهبری در این دیدار). سپس بدون اینکه کسی به جلسه وارد یا از آن خارج شود امر فرمودند که موسسه رازی نظرات خود را مطرح کند. جناب آقای دکتر قدکچی سخنانی را بنا به اختصار بیان فرمودند و در بطن آن به مقام معظم رهبری پیشنهاد دادند که فردی را به عنوان مشاور امور بیولوژی منصوب فرمایند تا ارتباط بین سازمانهای مربوطه و معظم له تسهیل شود. این پیشنهاد به ظاهر مورد قبول واقع نشد زیرا به نظر معظم له این پیشنهاد چندان موثر نیست. پیشنهاد دوم ایشان نیز دعوت به موسسه رازی بود که در ظاهر به آن پاسخی داده نشد ولی به گفته جناب دکتر گودرزی، هم اکنون جناب آقای دکتر عابدی در حال تلاش برای تحقق چنین اتفاقی در رازی هستند. مقام معظم رهبری در پاسخ به بیانات جناب دکتر قدکچی در خصوص وجود برخی مشکلات، به وجود هیئت امنا در رازی اشاره کردند. به نظر معظم له حضور معاونین وزرا در هیئت امنا برای حل مشکلات رازی به هیچ وجه کارساز نیست  و لذا امر فرمودند که حتما جلسات هیئت امنا با حضور وزاری مربوطه که مستقیما به بدنه دولت متصلند تشکیل شود و همچنین امر فرمودند که مشکلات از طریق طرح در هیئت امنا حل شود.

/ 0 نظر / 12 بازدید