نیاز به تلطیف روابط انسانی

بی تردید شعبه مشهد با داشتن حدود بیست هیئت علمی تمام وقت و استقرار تولید چندین فراورده در آن مهمترین و بزرگترین شعبه موسسه رازی محسوب می شود. با توجه به فعالیتهایی که در این چند سال اخیر در خصوص تحقیقات شتر صورت گرفته هم اکنون این شعبه مهمترین مرکز تخصصی تحقیقات شتر در کشور محسوب می شود. آنچه گفته شد فقط بخش کوچکی از توانمندیهای این شعبه محسوب می شود و قطعا با استقرار یک تیم مدیریت هماهنگ در این شعبه، بازده تولیدی و تحقیقاتی این شعبه به چند برابر افزایش خواهد یافت. در میان نظرات دریافتی از همکاران مشهد دو نظر جدید دارای اهمیت زیادی بود که عین آن را در اینجا نقل می کنم. همه ارزوی ما همان جمله آخر نویسنده محترم این نظرات است که نوشتند:...خدا به دکتر قدکچی توان بدهد با این همه توقعات...

دکتر میرافضلی جسارت شما قابل تحسین است.
کاش ریاست موسسه نگاهی به مشکلات اساسی بیندازند و ریشه ی مشکلات را بیابند . در بعضی بخشها و شعب پتانسیل کافی و بسیار خوبی از نظر امکانات و توان علمی موجود است اما به دلیل حاشیه ها و مشکلات شخصی از این توان استفاده نمی شود. در واقع مشکل اصلی عدم روابط درست بین افراد است. عده ای همیشه باید فرمانفرما باشند و عده ای محکوم به فرمانبری. کاش این تابو شکسته شود و سنت شکنی شود.  در بعضی موارد اگر دکتر قدکچی چشمشان را بر روی روابط دوستانه ببندند و شخصی بیطرف و مدیر را بگمارند مشکلات حل می شود. این اوضاع در مشهد نمود واقعی دارد. هنوز ریاست جدید شعبه رسما معرفی نشده گروههای مخالف شکل گرفته اند. مشکل مشهد جناح بندی های غیر کاری است و به همین دلیل هرز انرژی وجود دارد. مدیریت با اجرای پروتکل و sop و آمار نمی شود. فقط نام مدیر عوض می شود و گرنه همان اصول و همان روش. مشهد مدیر مخلص می خواهد نه معیارهایی مانند دانشیاری و دوستی و  هم رشته بودن با ایشان و مهارت در تنظیم تبصره ها و !!! مشهد نیاز به تلطیف روابط انسانی دارد نه اجرای بندها و تبصره ها!! کاش ریاست محترم الویت کاری در مشهد را احیای کرامت انسانها بگذارند. مدیری را بگذارند که مشکل شخصی با افراد نداشته باشد و فاقد پیش داوری و متاثر از گذشته و شاید از خارج شعبه. انشالله خدا به دکتر قدکچی توان بدهد با این همه توقعات.

/ 1 نظر / 6 بازدید

دکتر میرافضلی سلام علیک فکر می کنید این شکوائیه ها و گله ها تاثیری در تصمیمات دارد؟ مدیران کار خودشان را می کنند. بدون آنکه مقبولیت رئیس انتخابی را بسنجند. موفق باشید