تحولات قابل توجه در قدرت موسسه در هزینه کرد اعتبارات عمرانی

در توضیح دقیقتر این مطلب دکتر جبارنیا گفت: مصوبه بودجه عمرانی برای سال 1392 مبلغ 16.5 میلیارد تومان بود  که در آن سال فقط موفق به جذب 80 میلیارد ریال اعتبار عمرانی شد . از این رقم 50 میلیارد ریال آن هزینه و 30 میلیارد ریال آن به سال جاری انتقال یافت.  این درحالی است که در سال یاد شده موسسه رازی برای هزینه های عمرانی، اعتباری از محل درآمدهای اختصاصی خود به این امر تخصیص نداده بود. (این نشان می دهد که موسسه در سال 92 هم در زمینه تخصیص اعتبار و هم هزینه کرد قطعی دچار مشکلاتی بوده است. میرافضلی.)

در سال 93 شعار دولت این است که اعتبار کمتر ولی تخصیص صد در صد. با این شعار دولت در سال 93 مبلغ 95 میلیارد ریال تعهد کرد ولی وضعیت هم اکنون جوری است که تاکنون فقط  47 میلیارد ریال آن جذب شده و پیش بینی می شود تا پایان سال رقم 55 میلیارد ریال محقق شود.

برای جبران این کاهش شدید ؛ جناب دکتر کهرام دستور داد تا از محل اعتبارات تملک دارایی ، 5 میلیارد تومان به اعتبارات فوق اضافه شود. مبلغ 30 میلیارد ریال نیز از محل اعتبار هزینه نشده سال 92 به این سال انتقال یافت که جمعا رقم اختصاص یافته بالغ بر 13 میلیارد تومان شد.

 معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه اظهار داشت: علی رغم نقش موثر حمایت ریاست محترم موسسه  در جبران برخی کمبودها ما به این مبلغ اکتفا نکردیم بلکه در سال جاری تاکنون مبلغ 183 میلیارد ریال عقد قرارداد عمرانی و خرید تجهیزات تولید محور از محل اعتبارات عمرانی داشته ایم که نسبت به سال گذشته شاهد رشد 300 درصدی هستیم، علاوه بر آن تا بحال از این مبالغ 90 میلیارد ریال پرداخت کرده ایم که با در نظر گرفتن هزینه کرد قطعی نیز در 9 ماه اول سال جاری نسبت به کل سال گذشته این رقم حدود دو برابر بوده است.

تحلیل: تفاوت بزرگی که امسال با سالهای گذشته دارد، در نگرش مسئولین ارشد موسسه و بالاخص جناب دکتر کهرام به موضوع توسعه در موسسه نهفته است. از قدیم نیز این اعتقاد وجود داشت که حتی با ظرفیتهای قانونی موجود نیز می توان توسعه موسسه را خیلی سریع انجام داد. در گذشته برخی مدیران با تجربه مثل مرحوم مهندس بقایی با ابتکاراتی بی سابقه ، ساختار اداری ، تشکیلاتی، نیروی انسانی و بودجه موسسه را تغییر دادند و نتایج بسیار درخشانی حاصل شد. آن تغییرات چشمگیر حاصل نبوغ،  جسارت قابل توجه و اطلاع دقیق آنها بر قوانین موجود و رسیدن به هدف با بهره گیری از ریزه کاریهای موجود در قوانین بود . چیزی که سبب می شود از واژه نبوغ استفاده کنیم این است که آنها با ترکیب درست و دقیق چند عامل سرعت، دقت و رعایت کامل قانون  بهره وری بالایی را ایجاد کردند. به نظر می رسد تیم مدیریت فعلی موسسه نیز به خوبی به اسرار و ریزه کاریهای قوانین پی برده و به همین دلیل توانسته نه تنها اعتبارات تخصیص یافته سال جاری بلکه تتمه اعتبارات سال قبل و همچنین بودجه اضافی تخصیص یافته از تملک دارایی را به صورت همزمان مصرف و اجرای پروژه های عمرانی موسسه را  تسریع بخشد. همچنین در این ماجرا به خوبی مشخص است که ریاست محترم موسسه اصلا از تاخیر در اجرای پروژه ها راضی نیست بلکه تمامی هم و غم مسئولین فعلی موسسه بر آن است که پروژه ها را در کوتاهترین مدت و با سریعترین شکل و با رعایت قوانین موضوعه به مصرف برسانند و از پرداخت جریمه کردهای تاخیر دور باشند. با این اوصاف تیم مدیریت ارشد موسسه هم اکنون در هماهنگی بسیار خوبی برای توسعه موسسه قرار دارد. در این خصوص در نوشتار بعدی توضیحات مفصلتری داده می شود

/ 0 نظر / 58 بازدید