رابطه پدر فرزندی بین وزارت بهداشت و موسسه رازی

هر چند که در سند ماموریت، اهداف و شرح وظایف وزارت بهداشت به واژه واکسن و واکسیناسیون اصلا اشاره نشده و این موضوع یک نقطه ضعف بزرگ در اساسنامه این وزارت خانه محسوب می شود) ولی به طور غیر مستقیم به مواردی اشاره شده که موسسه رازی در آن دارای نقش بسیار مهم و حتی محوری است و بدون همکاری موسسه آن بنده تحقق نخواهد یافت و یا اینکه تحقق آنها بامشکلات زیادی روبرو می شود. در اینجا به برخی از این بندها اشاره می شود:

ماموریت این وزارتخانه عبارتست از: فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی.

در لیست اهداف این وزارتخانه به موارد متعددی اشاره شده است که مهمترین بندهای مرتبط با موسسه رازی عبارتست از:..

بند 1- فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی.

بند 3- افزایش خدمات قابل ارائه در نظام شبکه های سلامت کشور

در قسمت اهداف آموزشی و پژوهشی به موارد زیر اشاره شده است:...

بند 6. توسعه وظایف و اختیارات هیأت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی

بند 7. توأم ساختن آموزش با پژوهش در کلیه سطوح آموزشی

بند 8. بهبود شاخص های کیفی و کمی تحقیقات

در شرح وظایف این وزارتخانه نیز بندهای مختلفی وجود دارد که به نحوی موسسه رازی در انها دخیل است. این بندها عبارتند از:

  • تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی، خصوصاً در زمینه سلامت محیط، مبارزه با بیماری ها، تغذیه و تنظیم خانواده، سلامت دهان و دندان، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار، بهداشت مدارس و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه، به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط
  • ایجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گسترش شبکه تلفیقی بهداشت و درمان
  • انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشته های پزشکی و زمینه های بهداشتی و درمانی و نیز ایجاد گسترش مؤسسات و واحدهای پژوهش پزشکی و نظارت بر پژوهش ها و هماهنگ ساختن برنامه های مؤسسات تحقیقات پزشکی

نقش تاریخی وزارت بهداشت در  تاسیس و رشد موسسه رازی

در کتاب جامع بهداشت عمومی که توسط گروهی از محققان و اساتید دانشگاههای کشور نوشته شده، جناب آقای دکتر ابوالحسن ندیم، اپیدمیولوژیست شهیر ایرانی نوشته است:....تاریخچه تولید بیشتر واکسن ها و سرم های بیماری های انسانی به تاریخچه تاسیس و فعالیت های انستیتورازی مربوط می شود وقتی دکتر بهرامی رئیس انستیتو پاستور شد همه گیری شدید حیوانی طاعون گاوی اتفاق افتاد که تلفات وسیعی در گاوها ایجاد کرد . در نوشته های آن زمان این همه گیری حیوانی را " گاومیری " نامیده اند به هر حال کنترل این بیماری نیز به عهده انستیتو پاستور گذاشته شد ولی در سال 1309 شمسی اداره کل فلاحت، دکتر فاتح را به فرانسه فرستادند که شخصی را به منظور تاسیس موسسه ای برای بیماری های دامی استخدام کند و او دکتر دلپی را استخدام کرد . دکتر دلپی در سال 1309 شمسی که به تهران آمد حصارک را که یک مزرعه دولتی بود و مقابل آن نیز مرتع بود به عنوان محل انستیتو رازی انتخاب کرد و کسانی را که در انستیتو پاستور برای مبارزه با طاعون گاوی کار می کردند به آنجا منتقل کرد . بیشتر فعالیت های انستیتو رازی بین سال های 1310 و 1320 در زمینه تولید واکسن های بیماری های حیوانی بود . در سال 1321 شمسی به علت اپیدمی دیفتری به توصیه دکترقریبو دکتراقبالقرار شد سرم ضد دیفتری در انستیتو رازی تهیه شود و دکترمیرشمسیبه اینکار اقدام کرد . گرچهقراربودپسازپایانجنگجهانیدومانستیتورازیکارهایمربوطبهتولیدمحصولات انسانیراتعطیلکندولیبهپیشنهاددکتراقبالقرارشداینفعالیتحفظشود . از 1333 به بعد واکسن سه گانه دیفتری، کزاز، سیاه سرفه برای اداره کلّ بهداشت ساخته شد . بعدا واکسن های سرخک و فلج ا طفال به تولیدات انسانی انستیتو رازی اضافه شد که تولید آن ها به طور عمده مدیون فعالیت های دکتر میرشمسی و همکاران وی می باشد.....(کتاب جامع بهداشت عمومی)

این نوشته به خوبی نشان می دهد که موسسه رازی از دل انستیتو پاستور ایران و با بهره گیری از نیروهای متخصص آن و انتقال آنها به موسسه رازی به وجود آمده و به نحوی فرزند این انستیتو و وزارت بهداشت محسوب می شود . به علاوه با توجه به استعداد شگرفی که این فرزند برومند داشته، وظیفه تولید واکسنهای انسانی از سوی وزارت بهداشت بر عهده این موسسه نهاده شده  و دوام آن نیز بر اساس تصمیم و خواست وزارت بهداشت بوده  و الحق نیز این موسسه به واسطه داشتن چهره های زیرک، باهوش و پر پشتکاری همچون دکتر میرشمسی و دکتر شفیعی توانسته است این رسالت تاریخی خود را به انجام برساند. با این اوصاف موسسه رازی باید بداند که تولید محصولات انسانی خود را مدیون و وام دار همکاری صمیمانه با وزارت بهداشت و حضور مردانی بزرگ و استثنایی در تاریخ علم پزشکی ایران است.

در سال 1385 وزارت بهداشت با صدور مجوز مرکز تحقیقاتی ، راه را برای تشکیل هیئت امنای مستقل در موسسه رازی گشود و هر اتفاقی که بر اساس مصوبات هیئت امنا در چند سال اخیر رخ داده مدیون این مصوبه است. من این اتفاق را ناشی از تیز هوشی و دقت نظر ریاست وقت موسسه جناب آقای دکتر اخویزادگان و قبل از آن تلاش مستمر شورای نمایندگان هیئت علمی موسسه رازی می دانم. این اتفاق می توانست باز هم تکرار و تکرار شود و ما با تبعیت از هشدارهای به موقع، حمایتهای بی شائبه و کمکهای مالی و معنوی پدر سازمانی خود یعنی وزارت بهداشت بسیار خوشبخت تر از امروز باشیم ولی متاسفانه روسای وقت رازی در هر تصمیمی وزارت بهداشت را نه بنیانگذار و پدر سازمانی خود بلکه رقیبی سرسخت، ماموری برای تعطیلی خطوط تولید، منتقدی بی تقوا و دشمنی خانمان سوز!!! تلقی کردند و سعی کردند با نزدیک شدن به وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت علوم ، خلا ایجاد شده را پر کنند در حالی که کامل واضح بود که اصولا موسسه رازی از نظر جنس محصولات و فعالیتها هیچ سنخیتی با این دو وزارت ندارد و غلبه متخصصین بخش کشاورزی بر وزرات جهاد سبب شده که حتی در پلاتهای تبلیغاتی وزارت جهاد نیز به مهمترین و افتخار آمیزترین محصول این موسسه یعنی واکسنهای انسانی و دامی اصلا توجه نشود و ما در این دو وزارت خانه همواره یک سازمان درجه دو و هم ردیف با موسسات تحقیقاتی شلغم و قند و برنج محسوب شویم.

پیرو تصویب سند ملی واکسن شنیدیم که برخی اینگونه وانمود کردند که وزارت بهداشت در حال خاکریز زدن در وسط موسسه رازی است و می خواهد با در اختیار گرفتن تولی و رهبری اجرایی این سند مهم، موسسه رازی را تحت تاثیر اقتدار خود قرار دهد. کاملا واضح است که موسسه رازی فرزندی از فرزندان وزارت بهداشت محسوب می شود و اصلا خاکریز زدن در وسط وزارت بهداشت لفظی بی معنی و غیر منطقی است. این موضوع شبیه این است که کسی بخواهد در وسط خانه فرزند خود ادعای پدری کند. ایا این ادعا بی مورد است؟ هرگز. موسسه رازی فرزند وزارت بهداشت بوده و هست و خواهد بود و باید همواره مطیع و حرف شنو باشد. موسسه رازی استعداد تاریخی خود را در تولید واکسنهای انسانی اثبات کرده  ولی به هر حال این سازمان نیز همانند انستیتو پاستور دچار افول چشمگیری شده و در این میان وظیفه وزارت بهداشت به عنوان پدر و بنیانگذار هر دو سازمان است که با دخالت به موقع در امورات آنها موجبات بقا و دوام این دو فرزند خود را مهیا سازد. یکی از خطاهای بسیار بزرگ روسای قبلی موسسه رازی و بخصوص دکتر دلیمی آن بود که به رابطه عمیق و تاریخی موسسه و وزارت بهداشت به عنوان یک اعضای یک خانواده اعتقادی نداشتند و همواره موسسه رازی را نه در موضع یک فرزند مطیع و گوش به حرف بلکه یک رقیب و یک پیمانکار غیر قابل اعتماد قرار می دادند. بارها به ایشان و رئیس سابق حوزه ریاست جناب آقای دکتر صبیری در خصوص لزوم اصلاح روابط موسسه رازی و وزارت بهداشت هشدار داده شد ولی کمتر وقتی شد که این رابطه حسنه به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و روز به روز ما از وزارت بهداشت فاصله گرفتیم.

خوشبختانه ریاست محترم موسسه در این موضع بسیار هوشیار هستند و با حضور مستمر در جلسات وزارت بهداشت و توجه به رابطه پدر-فرزندی وزارت بهداشت و موسسه رازی ، رابطه موسسه رازی را با وزارت بهداشت گسترش خواهند داد.ما ایجاد و بقای محصولات انسانی خود را  مدیون حمایتهای وزرات بهداشت هستیم و وزارت بهداشت نیز در چند دهه اخیر مزد این اعتماد همه جانبه به موسسه را با دریافت واکسنهای با کیفیت و حضور به موقع موسسه در مخاطرات و اپیدمیها دریافت کرده و لذا باید هر دو با توجه به این موضوع در حفظ و توسعه روابط تاریخی خود کوشا باشند.

/ 5 نظر / 9 بازدید
فرزند سالاری معیوب

درست است بدنبال طاعون گاوی پایه موسسه رازی امروزی ریخته شد. هر جوری بود طاعون مهار شد. مسئولیت ساخت واکسن انسانی هم به موسسه واگذار شد. میر شمسی در ساخت چند واکسن رفت یاد گرفت و آمد شروع کرد و به محض برخورد با هر مشکلی دانشمندان خارجی از کمک فروگذار ی نکردند. اما چی شد که اسم میر شمسی ماند و شفیعی. و حداکثر از روسا اسم کاوه. مگر نمی گویند 60 نوع محصول داریم. خب میر شمسی حداکثر6-5تا را راه اندازی کرد. نام بقیه کجاست؟ نکته کجاست؟ میر شمسی دریافته بود که همگامی با وزارت بهداشت فعلی همگامی با سازمان جهانی بهداشت را به دنبال دارد و حمایت پزشکان و داروسازان داخلی صاحب منصب را. بنابراین سناریو رازی هدمند شد در استفاده از دامپزشکان که در کشور جایگاه مناسبی نداشتند و ارتباط یک الی دو نفره با بهداری و مقامات لشکری و کشوری قبل و بعد از انقلاب اسلامی. با گذشت زمان عده ای دامپزشک موضوع باورشان شد. سازمان دامپزشکی هم آمد وسط و اعلام خود مختاری نصف و نیمه رازی و ترکیدن حباب ذهنی آقایان و بقیه داستان را خود بهتر می دانید....

هنر برتر از گوهر آمد پديد

روزي جمعي از همكاران به قويترين مرد موسسه،طي 6 سال اخير، تبريك گفتند بمناسبت ساخت واكسن آنفلوآنزا انساني و از ايشان پرسيدند كي به توليد انبوه مي رسد؟ ايشان در كمال تواضع و فروتني كه در رازي بي مثال است،فرمودند:"قرار نيست به توليد برسد من فقط مي خواستم{{{{ پوز انستيتو پاستور را بزنم }}}} حالا آقاي مير افضلي چرا كمبود اعتماد به نفس داريد؟!!! چرا سطح رازي را پايين مي آوريد؟!!! آيا تا حالا دانشمندي در پاستور پيدا شده كه بتواند پوز هييت علمي رازي را بزند؟!!! پس نگوئيد ما بايد مثال پسر حرف شنو و تو سري خور باشيم بلكه وزارت بهداشت بايد به مديران ارشر چند ساله اخير رازي اقتدا كند. اگر شما توانستيد مدير كيفيت مثل رازي را در كل جامعه انساني بيابيد، آنگاه مثل فيثاغورث بدويد در كوچه و بگوييد يافتم!!!!

بد نیست به قویترین مرد موسسه خسته نباشید بگین

واقعا بد نیست به قویترین مرد رازی خسته نباشید عرض شود که پس از زحمات بسیار موفق به ساخت واکسن انفلونزا و رونمایی جلو رییس جمهور و هزاران افتخار دیگر و اویزان کردن بانر افتخار بر سر در رازی شدند. واقعا این مرد قوی یکبار از خودش نپرسید که ایا واقعا این طرح طرح خودش بوده !!!!! دیگه واقعا چی میخواستند تا واکسن بسازند. پول و آموزش و همه چیز از سازمان بهداشت جهانی اونوقت ما طرح ملی کشور رو تنها برای پوز زدن یک موسسه ملی دیگر کشور انجام دادیم جای بسی تاسف است برای این طرز تفکر مردان قوی رازی !!!!!

موقعیتهایی که توسط موسسه و مدیران نالایق بر باد میرود

آقای دکتر میرافضلی خواستم خیلی از شما تشکر کنم بخاطر بیان دیدگاههای مختلف در این وبلاک و بخصوص همین ارتباط مابین موسسه رازی و وزارت بهداشت. متاسفانه مدیران نالایق موسسه دیدی بسیار منفی نسبت به وزارت بهداشت در موسسه رواج دادند از جمله بیان وجود باندهای قاچاق واکسن در وزارت بهداشت برای واردات و تضعیف جایگاه موسسه رازی که بکررات از سوی دکتر دلیمی در محافل مختلف بیان میشد. هنر این مدیر در تهمت زدنهای مختلف به افراد و مراکز بود و همیشه خود و دار و دسته خود را بیگناه و پاک و معصوم نشان میداد که بحمد خدا دیدیم چطور روسیاه شدند و از موسسه رفتند. یا حتی در بیانات موجود در نظرات همین مرقومه از قول مقدم پور سراپا بیگناه معصوم ذکر میشود واکسن انفلونزا را برای پوز زدن انستیتو پاستور ساختیم. که باز نشان از عناد این مدیران کج فکر در موسسه رازی نسیت به وزارت بهداشت داردو این در حالیستکه وزارت بهداشت در اکثریت موارد پشتیبان و حامی موسسه بوده و هست ولی مدیران رازی بیعرضه گیهای خود را تنها در پشت تهمت زدن های مختلف جبران کرده و همین مسئله باعث شده که می بینیم هیچ جا تره هم برای موسسه خرد نمی کنن

همه پرسی(رفراندوم)

این همه مقاله و گوشزد سئوال اینجاست: چرا آقای دکتر قدکچی عملکرد و محبوبیت و ادامه فعالیت مدیران ارشد را به همه پرسی نمی گذارد؟ واضح است که مدیران ارشد راضی تحمیلی به ایشان نیستند.