مقاله دریافتی:میرشمسی ثانی کیست؟;پدر واکسن، مادر واکسن و فرزند واکسن؟؟؟!!!!

1-چرا طی 90 سال عمر صنعت واکسن سازی فقط یک میر شمسی داشته ایم؟

2-میر شمسی ثانی کیست؟

3- چرا میر شمسی توانست میر شمسی شود؟

4- سیاست های رژیم قبل با نظام مقدس جمهوری اسلامی در این خصوص، چه تشابهات و چه تناقضاتی دارد؟

میر شمسی راه اندازی 3یا 4 خط واکسن را در کارنامه خود داشت. اگرچه او به تنهائی اینکار را نکرد اما یکی از بهترین های عضو تیم کاری بود. راه اندازی خط تولید واکسن آن زمان ها اینطوری بود:

تیم اعزام می شد به کارخانه یا آزمایشگاه مخترع یا دانشمند مطرح آن زمان. چندین ماه بلکه گاهی در چند نوبت حتی یکی دو سال در نهایت سخاوتمندی آموزش های لازم را می دید. و در عین حال بدون هیچ واهمه ای از کلیه اجزاء تولید،کنترل،انبارداری و مصرف،کپی برداری می شد(چون سازمان جهانی بهداشت هماهنگی های لازم را به عمل آورده بود). پس از مراجعت به کشور تیم اعزامی با سفارش کلیه تجهیزات، مواد و منابع، اولین اقدام را می نمود. سوش هم که با هماهنگی ها تحویل می شد. بلافاصله کارکنان خارجی می آمدند و خط تولید بارگذاری نشده را تائید می کردند. کار شروع می شد و متناسب با آموخته ها و یاد داشت ها، پیش می رفت. ایرادات حین کار طی تماس ها با تیم های خارجی، حل می شد زیرا منطقی نبود تیم ایرانی 23سال کار کند ، نبوغ به خرج دهد و نوآوری کند و بسیار هزینه کند تا مشکلی را حل کند که خارجی ها مجانا حاضر بودند آن راه حل را دودستی و با افتخارتقدیم کنند(مفهوم فعالیت های بشردوستانه).اولین سری تولید برای آزمایشات کنترل کیفی فرستاده می شد به آزمایشگاه یا کمپانی مرجع و در کوتاهترین زمان ایرادات عنوان می شد و در صورت لزوم کارگاه های آموزشی هم گذاشته می شد . اکنون با اجازه سازمان جهانی بهداشت، خط تولید آماده بارگذاری بود.

حالا سوال اینجاست:

5-چرا پروفسور میر شمسی طی 45 سال فقط توانست 3یا 4 خط تولید واکسن را راه اندازی کند؟

6-چرا در 20 سال آخر عمر کاری خود هیچ خط تولید جدیدی راه نیفتاد؟

7-چرا چند دهه اخیر میر شمسی ثانی دیگری اقدام به اینکار نکرده است؟

8-چطور می توانیم در بعد مدیریت منابع انسانی،تعداد میر شمسی ها را زیاد کنیم؟

9-تعداد افراد سرشناس و لایق پیشکسوت کم نیست اما چه شد که فقط یک چهره ماندگار داریم؟

/ 0 نظر / 72 بازدید