چند خبر مهم در خصوص علم و فناوری

گرافهای بالا به رشد  چشمگیر تولیدات علمی  ایران در سالهای اخیر اشاره می کند(لینک خبر از سایت معتبر تامپسون) 

چند گراف زیبا در خصوص توزیع دانشمندان پر ارجاع Highly cited Researchers در جهان

Density map of the top 1% highly cited publications in biochemistry, genetics
& molecular biology in 2007 (based on Scopus data).(above photo)

Density map of the top 1% highly cited publications in physics & astronomy
in 2007 (based on Scopus data).(below photo)

Density map of Nature and Science publications in 2007 (based on
Web of Science data).(above photo)

Density map of Nature and Science publications in 2009 (based on
Web of Science data).(below photo)

منبع تصاویر:مقاله الکترونیکی The detection of "hot regions" in the geography of science: A   visualization approach by using density maps:Lutz Bornmann and Ludo Waltman

توصیه می شود دوستان عزیز حتما این مقاله را مطالعه فرمایند.

/ 1 نظر / 15 بازدید
کارشناس آمار و برنامه ریزی

به نظرم آمار اعلام شده توسط دکتر مهدی نژاد نوری احتیاج به توضیح و شفاف سازی دارد. ببینید طبق آمار رسمی اعلام شده توسط اف.دی. آ، از هر 180 پروژه داروئي، يكي وارد تحقيقات انساني مي گردد(كارآزمائي باليني) و از هر 97پروژه در اين ميدان تنها يكي تبديل به دارو مي شود و موفق به اخذ مجوز اف. دي. آ ميشود. بنابراين180/1*97/1=00005727. 0درصد-بنابراين با اطمينان از اينكه در سطح مملكت مشكل آماري نداريم، توضيح دادن اين قضيه در صورتي مي تواند امكان پذير باشد كه منظور دكتر اين باشد كه 30%پروژه ها قابليت عملياتي شدن و كاربردي شدن را دارند. نه اينكه عملياتي شده اند و در صنعت و بازار مصرف، كاربرد پيدا كرده اند.