/ 3 نظر / 10 بازدید
شایا

شاید زمان آن رسیده باشد که تحقیقی بر روی میزان بروز عفونتهای اچ پی وی و لزوم استفاده از واکسن آن در جمعیت هایی مثل شهر تهران انجام شود و بر اساس آن درخصوص اولویت سرطان سرویکس و اهمیت آن تصمیم گیری شود متاسفانه من دیتای قابل استنادی در این خصوص ندیدم که به قطعیت بتوان در خصوص عدم نیاز به این واکسن نظر داد و شواهد حاکی از افزایش ارتباطات جنسی در سنین پایین میباشد .

شایا

نتايج بررسي ها نشان داد كه از آنجا که هنوز نمي‌توان گفت کدام رويکرد مناسب است، . نياز به بررسي هاي بيشتري از نظر فوايد ،مضرات و هزينه هاي انجام اين تست ميباشدو لازم است پايش نتايج حاصل از بررسي‌هاي تصادفي شده و توصيه‌هاي سازمان‌هاي مؤثر در اين حوزه‌ ادامه يابد تا بتوان مداخلات جديدي در برنامه هاي غربالگري سرطان سرويكس انجام داد.

حواسمون باشه

بد نيست به دست آورد جديد اسرائيليها در زمينه واكسن توجه كنيم كه در حاليكه ما در موسسه داريم منت مديران چندين و چند ساله را مي كشيم كه ترو خدا بزارين نيروهاي جوونتر بيان و بازم داريم التماس مي كنيم جناب آقاي دكتر قدكچي بجنب كه دنيا در حال پيشرفته و ما داريم هنوز گندكاريهاي زمان دليمي رو تميز مي كنيم اسرائيليها به موفقيتي دست يافتند كه بد نيست به اون يه نظري بياندازيم (لينك خبر سياسي است. با احترام آن را حذف كردم) شايد به خود بياييم و يه ذره بيشتر بجنبيم. واقعا جاي تاسف داره