پاسخ جناب آقای دکتر جبارنیا و نظر تکمیلی جناب دکتر عباسی

  1.  

  2. هنوز هیچ  آزمایش کنترلی مورد تائید موسسه رازی دال بر صحت این واکسن در دسترس نمیباشد.

  3. قرا است این واکسن در دو استان البرز و تهران به نوزادان و کودکان تزریق شود.

  4. هنوز کمتر از  دو هفته از تزریق این واکسن نگذشته است که عوارض جانبی آن صدای متخصصین اطفال را درآورده است.

  5. چندین مقاله در دسترس است که ازپایه تزریق واکسن پنتاوالان و همراه نمودن 5 تا آنتی ژن با هم و تزریق آن به اطفال اشتباه میباشد. زیرا هر کدام از این واکسنها دارای یک سطح ایمنی و یک عکس العمل میباشند و دیگر اینکه این واکسن دو جزء توکسوئیدی یک جزء  باکتریایی و یک جزء واکسن نوترکیب و یک جزء کپسول باکتری را داراست و خود تصور کنید که چه بلایی بر سر سیستم ایمنی میآورد.

/ 0 نظر / 45 بازدید