درسی مهم از حادثه سقوط هواپیمای مالزی در اوکراین

بی تردید موسسه رازی  دارای اهمیتی غیر قابل انکار در نقشه علمی کشور است و برخی از محققین و متخصصان تولید و تحقیق و تضمین کیفیت آن در سطح کشور بی نظیر و بی مانند هستند. از سوی دیگر دشمنی دشمنان انقلاب و ایران بر کسی پوشیده نیست و آنها در مسیر ضربه زدن به ما از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند. ما باید به شدت از سرمایه های انسانی و علمی خود به شدت و با قدرت کامل حمایت کنیم و از انها پاسداری کنیم. یکی از نقاط این مراقبت سفرهای خارجی یا داخلی و بخصوص سفرهای گروهی محققین و متخصصین ماست. تلاش دشمنان کشور برای نابودی سرمایه های علمی و استوانه های تولید و تحقیق موسسه از یک سو، چشم زخمها از سوی دیگر( که حضرت یعقوب نیز هنگام اعزام فرزندانش به مصر به آن توجه کرد و فرمود که فرزندانش از یک در وارد نشوند و بلکه از درهای مختلف وارد شوند) و حوادث و اتفاقات طبیعی از سوی دیگر  ایجاب می کند که به این قاعده مهم توجه نمائیم که :

هرگز تمامی یا عده زیادی از محققین و دانشمندان خود را با یک وسیله یا یک پرواز به سفر نفرستیم

رعایت این قاعده مهم برای تمامی سازمانهایی که به نحوی در فکر حفظ و صیانت از سرمایه های انسانی خود هستند فوق العده مهم و حیاتی است و غفلت از آن می تواند سبب خسارتی جبران ناپذیر شبیه به آنچه در هواپیمای مالزیایی رخ داد یا حادثه ای شبیه حادثه سقوط هواپیمای حامل دانشمندان اوکراینی که سرگرم ساخت هواپیمای ایران  140 در شهر اصفهان بودند می شود. هنوز دقیقا مشخص نیست علت سقوط هواپیمای اوکراینی چه بود و شاید این حادثه به وسیله تروریستهای رژیم اشغالگر قدس رخ داده باشد ولی گفته شد از بین رفتن بیش از 40 نفر از دانشمندان اوکراینی در آن سال سب اختلالاتی در ساخت این هواپیما شد تا حدی که تاکنون از این هواپیما در صنعت هواپیمایی ایران استفاده ای صورت نگرفته است

/ 0 نظر / 30 بازدید