نیاز موسسه رازی به سیستمهای پشتیبانی تصمیم

اهمیت تصمیم گیری در اداره سازمان ها برکسی پوشیده نیست، به طوریکه سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم گیری نامیده اند. امروزه تصمیم های مدیریتی، صرفا نمی توانند بر نبوغ، شهود و قضاوت شخصی افراد متکی باشند، بلکه باید بر پایه بررسی های علمی، آمار و اطلاعات تردید ناپذیر استوار شوند. بنابراین باید سازمان ها را به گونه ای پایه ریزی کرد تا بتوان اطلاعات کافی و صحیح را به موقع به مدیران ارائه نمود. همزمان با گسترش استفاده از ""نظام های اطلاعات مدیریت"" در سازمان ها برخی از دانشمندان علم مدیریت و اطلاعات رهیافت دیگری را در پیش گرفتند و ""نظام های پشتیبان تصمیم گیری"" را طراحی نمودند، نظام هایی که اطلاعات مناسب را برای حل یک مساله خاص و تصمیم گیری مدیران تولید می کنند.

توسعه صنعت IT و ورود آن به تمامی حوزه های علم سبب شد که سیستمهای پشتیبان مدیریت نیز تحت تاثیر قرار بگیرند و به تدریج نرم افزارهایی وارد بازار شد که می توانست افراد مختلف در درون سازمان را به شکل شبکه ای به هم متصل و فرایند بیان مشکل، طراحی تمامی گزینه های ن=ممکن برای حل مشکل، انتخاب لیستی از تصمیمات ، تست کردن تصمیمات مختلف در لابراتوارهای مجازی و نهایتا انتخاب بهترین تصمیم توسط مدیریت ارشد را تسهیل کند. این سیستمهای نرم افزاری را به اختصار DDS نامیدند.

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری ( Decision Support Systems-DSS) : این سیستمها بنا به تعریف نوع خاصی از سیستمهای اطلاعاتی  رایانه ای هستند که اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف را  با یکدیگر ترکیب کرده، بین آنها ارتباط برقرار ساخته، و به این طریق، به اتخاذ تصمیم مناسب، خصوصاً در مورد مسائل پیچیده،کمک می کنند.


اجزای DSS: این سیستم ها دارای یک بانک اطلاعاتی متشکل از دانش موجود درباره ی موضوع و یک زبان که برای فرموله کردن مسائل و پرسش بکار میرود و یک برنامه مدلسازی برای ازمایش تصمیمات ممکن هستند.
هر سیستم پشتیبان تصمیم گیری دستیابی به سه هدف اصلی را دنبال می کند:
1) کمک به مدیر برای تصمیم گیری در مورد مسائل نیمه ساخت یافته
2) پشتیبانی تصمیم گیری انجام شده توسط مدیر و نه جایگزینی ان
3) بهبود کارائی تصمیم گیری و توجه بیشتر به اثر بخشی آن

اهمیت فرآیند DSS:این فرایند یکی از مهم ترین سیستمهای اطلاعاتی است که مدیران رده بالای هر سطح  سازمان را در امرتصمیم  گیری وهدایت سیستم، یاری می کند.  DSS ، پشتیبان تصمیم گیری های مدیر است وتصمیم گیری نهایی با مدیر است.

فرایند تصمیم گیری گروهی: امروزه فرایندهای تصمیم گیری در سازمان ها از شکل تصمیم گیری های فردی به سوی تصمیم گیری های گروهی سوق پیدا کرده است( ,  2002 Qiping Shen) این سوق گیری همراه با پیشرفت فناوری باعث ایجاد تحولی در فرایند های تصمیم گیری شده است.این نوشتار سعی در معرفی دقیق سیستم های پشتیبان تصمیم گیری گروهی دارد.

از اوئل دهه 1970 سیستم های حمایت از تصمیم گیری (DSS) برای کمک به تصمیم گیری در مسائل پیچیده و حل مسائل توسط فرد تصمیم گیرنده بکار گرفته می شدند. بعد از گذشت حدود دو دهه اخذ تصمیمات سازمانی از افراد به سمت گروه های کوچکی متشکل از متخصصان بخش های مختلف حرکت پیدا کرد. این امر، باعث در تغییراتی در  تکنولوژی سیستم های حمایت از تصمیم گیری شد. کاربردهای این سیستم گسترده تر شد و در محیط های کاری و جلسات بیشتری از آن استفاده شد.( Shim 2002 ). این فرایند باعث تغییر در ماهیت این سیستم بسوی سیستم های پشتبان گروه شد. این سیستم ها که بطور معمول سیستم های پشتیبان تصمیم گیری گروهی نامیده می شوند، بطور واضح از دهه 1980 بوجود آمدند.  GDSS به عنوان سیستمی تعاملی بر مبنای کامپیوتر تعریف شده است که حل مسائل ساختار نیافته را بوسیله مجموعه ای از افراد که در کنار هم به عنوان یک گروه کار  می کنند، تسهیل می کند.  GDSSشامل نرم افزار، سخت افزار، افراد و رویه ها می شود.(DeSanctis and Gallupe, 1985; DeSanctis and Galluple, 1987).همچنین به عنوان یک سیستم همکار، سیستم کامپیوتری حمایت کننده از کار گروهی و یک سیستم الکترونیکی برگزاری جلسات شناخته شده است. بطور خلاصه GDSS مجموعه ای از تکنیک ها،  نرم افزار ها و تکنولوژی های طراحی شده است به منظور تمرکز بر بهبود ارتباطات، تعاملات و تصمیم گیری های گروهی (Aiken, 1995; Nunamaker, 1997).GDSS یکی از موفق ترین زمینه های تحقیقاتی و عملیاتی در مباحث مربوط به سیستم های اطلاعاتی بوده است. چندین هزار مطالعات و زمینه های تحقیقاتی در مورد کاربرد GDSS در سازمان هایی که دارای سیستم های اطلاعاتی مدیریت بوده اند، انجام شده است(Nunamaker, 1997).در بین تحقیقاتی که در این مورد انجام شده است این موضوع مشخص شده است که GDSS در بهبود اثر بخشی و کارایی تصمیم گیری های گروهی نقش اساسی ایفا می کند.( Adkins, 2002).همچنین به این نکته اشاره شده است که گرچه شیوه های کاربرد این سیستم در سازمان های مختلف به صورت های متفاوت بوده است اما می توان گفت که تقریباً نتایج یکسانی از نظر میزان رضایت بخشی در افراد عضو گروه های تصمیم گیری داشته است که می توان از این امر نتیجه گرفت این سیستم جهان شمول بوده و در هر شرایطی از تصمیم گیری های گروهی صرف نظر از چگونگی اخذ فرایند می توان آن را مورد استفاده قرار داد. (Adelman, 1984; Nunamaker 1997).به عنوان مثال مطالعه موردی در شرکت IBM نشان داد که 56%  در وقت افراد برای تصمیم گیری با استفاده از این سیستم صرفه جویی می شود که این امر در میزان رضایت مندی آنها اثر داشته است. (Nunamaker, 1997).امروزه GDSS به سرعت جای خود را به عنوان ابزاری اثر بخش برای افزایش بهره وری در جلسات تصمیم گیری گروهی باز کرده است.و بطور گسترده ای مورد استفاده  شرکت های بین المللی همانند IBM Motorola, Xerox and 3M, و سازمان های دولتی در کشور های مختلف همانند ارتش ایالات متحده و سازمان فضایی ناسا، قرار    می گیرد .(Flavin and Totton, 1996). علاوه بر این GDSS امروزه در برنامه ریزی استراتژیک (Tyran ,1992; Dennis, 1997) ، کلاس های درس Tyran and Shepherd, 2001)) و اخیراً در همکاری بین گروه هایی از چندین سازمان مختلف در انگلستان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.(Franco and Rosenhead, 2001)

GDSS شامل شبکه های کامپیوتری، یک محیط رودررو و نرم افزاری است که گروه را قادر می سازد نکات طرح شده را ضبط نموده و چنانچه به رای گیری نیاز باشد، آنرا انجام دهد.جلساتی که توسط GDSS پشتیبانی می شود از نظر تکنیکی با جلسات معمول از سه نظر متفاوتند:

1.هر شرکت کننده دارای یک PC است که تمامی این کامپیوترها توسط GDSS  به یکدیگر شبکه شده اند.

2.  GDSS به فرد برگزار کننده جلسه در برگذاری جلسه کمک می کند.

3. بوسیله تکنولوژی ارتباطات امکان صحبت های رودر رو را امکان پذیر می سازد.

هدف سیستم GDSS حمایت از گروه ها به منظور همکاری بین آنها برای تصمیم گیری موثر به منظور دسترسی به اهدافشان،  می باشد.

هدف GDSS حمایت از تمامی فرایند های تصمیم گیری گروهی است. GDSS می تواند بهره وری تصمیم گیری های گروهی را  از دو طریق افزایش دهد:

1.  از طریق سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم گیری.

2.  از طریق بهبود کیفیت نتایج تصمیم گیری.

 

منابعی برای مطالعه بیشتر:

کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران

یک اسلاید شو در باره سیستمهای پشتیبان تصمیم

/ 0 نظر / 31 بازدید