تولیدات علمی در حوزه جانوران سمی و سرمهای درمانی

مقدمه: در حال حاضر، میزان تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر جهان نظیر ISI از معیارهای مهم ارزیابی و رتبه‌بندی علمی کشورها، پژوهشگران، موسسات و دانشگاه‌ها در جهان است. سهم هر کشوری در تولیدات علمی جهان به طور کلی و همچنین در حوزه‌ای خاص، بر همین اساس محاسبه می‌شود. لذا، تعیین میزان رشد و وضعیت مقالات نویسندگان ایرانی در پایگاه اطلاعاتی ISI در حوزه جانوران سمّی از جنبه‌های وضعیت ضریب تاثیر، پراکنش و رشد در سال‌های مختلف، میانگین استناد به هر یک از مقالات در مقایسه با ایران و جهان، هم‌تالیفی پژوهشگران ایرانی با نویسندگان سایر کشورها، تعیین پُرکارترین نویسندگان، دانشگاه‎‌ها و موسسات ایرانی، از جمله مهمترین اهداف پژوهش حاضر است.

روش پژوهش: این پژوهش در حوزه علم‌سنجی می‌باشد و بنا به ضرورت از روش‌های پیمایشی و تحلیل استنادی نیز استفاده شده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از ابتدا تا پایان 2010 در حوزه جانوران سمّی  و زهرآگین در مجموع 220 مقاله از ایران وارد پایگاه اطلاعاتی ISI Web of Science  شده است

نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده، رشد تعداد مقالات در سال‌های اخیر بسیار زیاد بوده، بیشترین مدارک به زبان انگلیسی و مقاله اصیل است؛ بیشترین هم‌تالیفی نویسندگان ایرانی با همتایان خود از کشورهای آمریکا، بلژیک و اسکاتلند صورت گرفته است؛ مقالات جانوران سمّی و زهرآگین بیشترین تعامل و ارتباط را به ترتیب با حوزه سم‌شناسی، داروسازی، و بیوشیمی و زیست‌شناسی مولکولی داشته است؛ میانگین استناد به هر یک از مقالات جانوران سمّی و زهرآگین ایران 4.15 می‌باشد که کمی بالاتر از میانگین ایران و حدود نصف میانگین جهان است؛ دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب پُرکارترین دانشگاه‌ها و موسسات محسوب می‌شوند. حسین نادری‌منش، عباس زارع میرک‌آبادی و جلالی پُرکارترین نویسندگان می‌باشند. همچنین، میانگین ضریب تاثیر نشریاتی که مقالات حوزه جانوران سمّی و زهرآگین ایران را منتشر نموده بودن 3.735 می‌باشد.

برخی یافته ها:

 

رتبه‌بندی وابستگی سازمانی نویسندگان حوزه جانوران سمّی ایران در پایگاه وب آو ساینس 

دانشگاه تهران

38

موسسه رازی

33

دانشگاه علوم پزشکی تهران

23

دانشگاه تربیت مدرّس

23

دانشگاه شیراز

18

دانشگاه عوم پزشکی شهید بهشتی

17

دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور

16

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

12

دانشگاه فردوسی مشهد

8

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

8

  هم‌تالیفی نویسندگان ایرانی حوزه جانوران سمّی با نویسندگان سایر کشورها 

آمریکا

15

بلژیک

6

اسکاتلند

6

فرانسه

5

ژاپن

5

استرالیا

4

سوئیس

4

تایوان

4

  میانگین استناد به هر یک از مقالات جانوران سمّی ایران در مقایسه با میانگین کل ایران و برخی از کشورهای جهان 

جهان

8.2

ایران

4.07

جانوران سمّی ایران

4.15

جانوران سمّی ترکیه

5.88

جانوران سمّی عربستان سعودی

7.36

جانوران سمّی مصر

8.28

جانوران سمّی پاکستان

5.21

جانوران سمّی مالزی

9.29

جانوران سمّی تونس

9.92

جانوران سمّی ازبکستان

2.89

جانوران سمّی اندونزی

11.3

جانوران سمّی کویت

8.68

  پراکنش مقالات جانوران سمّی ایران بر اساس شاخص ضریب تاثیر 

0.001-0.599

32

0.600-0.999

26

1.000-1.999

32

2.000-2.999

35

3.000-3.999

19

4.000+

13

 مقایسه میانگین ضریب تاثیر مقالات جانوران سمی ایران با چند حوزه علوم پزشکی

جانوران سمّی ایران

3.735

پزشکی ایران

1.36

پزشکی مصر

1.33

پزشکی پاکستان

1.75

دندانپزشکی ایران

0.718

پزشکی هسته‌ای اروپا

2.36

پزشکی قانونی اروپا

2.36

اپیدمیولوژی آمریکا

2.8

اپیدمیولوژی کانادا

2.4

اپیدمیولوژی ژاپن

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -میانگین ضریب تاثیر نشریاتی که مقالات پژوهشگران ایرانی را در حوزه جانوران سمّی منتشر نموده‌اند 3.735 است. در پژوهشی که بر روی مقالات حوزه پزشکی ایران، مصر و پاکستان انجام شده است، میانگین ضریب تاثیر مقالات حوزه پزشکی ایران 1.36، پاکستان 1.75، و مصر 1.33 بوده است . میانگین ضریب تاثیر در حوزه پزشکی هسته‌ای در اروپا 2.36 است .میانگین ضریب تاثیر در حوزه دندانپزشکی ایران 0.718 می‌باشد . میانگین ضریب تاثیر پزشکی قانونی اروپا  2.46 است . میانگین ضریب تاثیر در حوزه اپیدمیولوژی در آمریکا 2.8، کانادا 2.4، و ژاپن 2.3 می‌باشد .

-   تعداد مقالات تا سال 2002 رشد چندانی نداشته و حتی در برخی از سال‌ها شاهد کاهش تعداد مقالات نیز بوده‌ایم. از سال 2002 به بعد، به جز سال‌های 2003 و 2005، همواره شاهد رشد قابل توجهی هستیم. یافته‌هایپژوهش‌های نیز حاکی از رشد بالای تعداد مقالات در سال‌های اخیر است. همچنین، این پژوهش نشان می‌دهد که در طول 30 سال یعنی از سال 1973 تا 2002 فقط 30 مقاله (13.64درصد) و در سال 2010 به تنهایی با 37 مقاله (16.82 درصد) از کل مقالات را به خود اختصاص داده است. در کل، 190 مقاله (86.36درصد) از کل مقالات در 9 سال اخیر منتشر شده است، که نشان دهنده رشد سریع انتشار تعداد مقالات در سال‌های اخیر است.

-همکاریهای بین المللی: پژوهشگران ایرانی حوزه جانوران سمّی  برای نگارش مقالات خود بیشترین همکاری را با همتایان خود به ترتیب از کشورهای آمریکا، بلژیک، اسکانلند، و فرانسه داشته‌اند

-دانشگاه تهران با 38 مقاله رتبه نخست، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با 33 مقاله رتبه دوّم، و دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تربیت مدرّس هر کدام با 23 مقاله مشترکاً با کسب رتبه سوّم، پُرکارترین دانشگاه‌ها و موسسات محسوب می‌شوند.

-حسین نادری‌منش با 15 مقاله رتبه نخست، عباس زارع میرک‌آبادی با 13 مقاله رتبه دوّم، و امیر جلالی با 11 مقاله رتبه سوّم، بیشترین تالیف یا مشارکت در تالیف مقالات را به خود اختصاص داده و پُرکارترین نویسندگان ایرانی در حوزه جانوران سمّی  محسوب می‌شوند.

 یافته‌های پژوهش

  پراکنش موضوعی مقالات نویسندگان ایرانی در حوزه جانوران سمّی (10 موضوع نخست)

ردیف

موضوع

تعداد مقالات

درصد

1          

سم‌شناسی

49

22.27

2          

داروسازی

38

17.27

3          

بیوشیمی و زیست‌شناسی مولکولی

29

13.18

4          

دامپزشکی

18

8.18

5          

جانورشناسی

18

8.18

6          

پزشکی حارّه

12

5.45

/ 4 نظر / 29 بازدید
مدیریت هیئت علمی در مجموعه کارگری-علمی

جالب است بدانیم در این چند سال اخیر تولید سرم های درمانی با مشکل مواجه بود. با برداشتن ذوالفقاریان و آمدن اکبری هم همچنان مشکل باقی است. 75% تولید پرت است و با 25% عیار پیش به سوی آینده ای روشن. البته در زمان اکبری و علی اکبر محمدی هم همین بوده ولی آنزمان اکبری می گفت همینه که هست. حالا درجه پیروژنی 4 است که باشد. بعد دلیمی ناراحت از بازخواست های کشوری در جلسه ویژه اعلام نمود کل مجموعه سرم های درمانی برای موسسه مقرون به صرفه نیست و من اگر بجای چند بیوشیمیست پی.اچ.دی چند دیپلمه را هم آورده بودم حداقل وضع از این که هست بدتر نمی شد. و این داستان با کشف داروی ضد سرطان عاقبت خوشی پیدا کرد. یعنی به فراموشی سپرده شد تا حدود یکماه پیش که جلسه درخواست قیمت های جدید برگزار شد. الان فرآورده ای داریم که به سبب های تک بودن باید دولت سوبسید چند برابری بدهد ولی کیفیت و کمیت تولید همچنان سابق. به نظر می رسد باید برای این 3 بخش وقت بیشتری صرف کرد و هیئت علمی جذب کرد که فقط در تولید باشد.

خواه نا خواه زارع از چهره های ماندگار کشور است.

درود خدا بر دانشمند ارزشمند جناب آقای دکتر زارع. زارع از اندیشمندان سرم سازی و نویسندگان چیره دست و مخترعین خلاق و کاشفین داروی ضد سرطان است. یقین دارم که به زودی دنیا در مقابل داروی ضد سرطان او سر تعظیم فرو می آورد. او که در دوره دلیمی به بسیج پیوست دانشیار بسیجی نمونه است. سعه صدر از مشخصات اوست. زیرا به او تهمت های زیادی زدند. و سه چهارسالی افت علمی زدند(که به حول و قوه الهی هر 4پایه را یکجا گرفت)... تهمت های دیگر... او همان برزگمردی بود که بخش جانوران سمی را با هزینه شخصی بازسازی کرد تا تماشاگران لذت ببرند. او با محمدی مخالف بود با اخویزادگان مخالف با دلیمی مخالف اما دم نیاورد و مثل پاستور به آزمایشگاه و کتابخانه خود پناه برد. او فلمینگ زمان است و دیر یا زود باید به عنوان چهره ماندگار کشور معرفی شود تا موسسه به وجود چنین فرزند پاکی افتخار کند. وقتی فکر می کنم روزی داروی سرطان او به تمام دنیا صادر خواهد شد و فروشی معادل کل صنعت داروسازی کشور خواهد داشت به خودم می بالم . علاوه بر این تمام مقالات ایشان مقالاتی است که خودش کار کرده اگر می خواست مثل بقیه کار کند الان 300مقاله معتبر داشت.

زارع

از اينكه نسبت به اين حقير در اين نظرات توجه شده است كمال تشكر را دارم . البته چون اين نظرات بيشتر لحن شوخي دارند لازم نيست به آنها جوابي داده شود اما بايد بگويم1 - من عضو بسيج نبوده ام 2- مشكل پيروژني در سرمها حل شده است 2- من وظيفه ام را انجام مي دهم نتيجه هرچه باشد خوب است.

علیرضا پیرایش

سلام دوست عزیز لطفا وبلاگ من رو هم با اسم قناری خوش آواز لینک بفرمایید با تشکر از شما