گزارش تصویری

 تعمیرات حوزه نمایندگی ولی فقیه


 

تعویض برجهای خنک کننده تاسیسات سرخک

 

صدور گواهی های سلامت

 

لحظه خدافظی به سینه ام فشردمت: بازار گرم جشنهای  بازنشستگی

 

ادامه جمع آوری پایپ رکها

 

صدای خش خش آرامبخش...این دستها را باید بوسید

 

 شادیها و لبخندها

 

 

 

 

دانشجویان موسسه: آخ جون فردا تعطیله

 

شاداب، قوی و امنیت بخش 

/ 0 نظر / 143 بازدید