لزوم درک دقیق نشانه های دوره گذار

به نظر من تمامی مسائلی که در مقالات این وبلاگ منعکس شده است علائم و نشانه های گذار موسسه از یک دوره حیات به دوره دیگر است و نباید زیاد در این خصوص  ناراحت و عصبانی بود.

دردناکترین شرایط در زندگی هر موجود زنده، دوره گذار است.گذار از یک واقعیت به یک واقعیت دیگر. اگر بتوانیم شرایط گذار را درک کنیم آرامشی بر ما مستولی خواهد شد که در این دوره کمتر زجر بکشیم. وقتی به اطراف خود نگاه می کنیم متوجه یک ناهنجاری روحی  در اکثریت مردم جامعه خود می شویم که این ناهنجاری روحی  برای هر فرد با دید و افکار خود او از دریچه ای با دلایل خاصی وجود دارد.

موسسه 87 سال پیش  متولد شده، رشد کرده ، بالغ شده و الان به سنی رسیده است که به آن سن پیری می گویند. در سنین پیری برای حفظ موجودیت موسسه باید تغییر شکل و فرم صورت گیرد. یک روزی موسسه با تولید واکسنهای مختلف جان بسیاری از مردم را نجات می داد اما امروزه بخش خصوصی به تدریج در حال قدرت گرفتن است. بنابر این موسسه دیگر مثل سابق قدرت تولید واکسن ندارد. اگر بخواهد بر روی تولید تاکید کند به سمت نابودی خواهد رفت زیرا در کوران رقابت، شانسی برای پیروزی با سازمانهای جوان و چابک ندارد.

موسسه باید فاز تولید را به تدریج با فاز نظارتی و تحقیقاتی جایگزین کند. گذار از این دوره تولید به نظارت و تحقیقات شاید یکی از دردناکترین دوره های رازی باشد منتها مدیریت موسسه با درک دقیق مختصات این دوره با سیاستگزاریهای کلان می تواند با کاهش عوارض دردناک این روند را تسریع بخشیده و اعضای موسسه نیز با درک این دوران، باید چشم انداز آینده موسسه را در نظارت و تحقیقات آن ببیند و با سیاستها کلان مدیریت ارشد همکاری ککنند. بدین ترتیب می توانیم امیدوار باشیم در آینده نه چندان دور، از دل این سازمان کهن و خردمند، سازمانی جوان، چالاک و با تمامی مختصات ذهنی و سابقه تاریخی و افتخارات رازی جوانه بزند . این سازمان جدید با تمامی سیاستهای کلان کشور هم سو خواهد بود.

به نظر من بهتر است تلاش کنیم با قلم و قدم خود این روند گذار از یک دوره حیات به دوره دیگر و جوانه زدن یک سازمان جوان و خردمند از دل این سازمان کهن و افتخارآفرین را تسریع کنیم. سختی های این دوره را باید تحمل کنیم و سعی کنیم موفقیت خود را در عبور موفقیت آمیز از این مرحله ببینیم. 

/ 1 نظر / 13 بازدید
مجتبی محرمی

موضوع مطرح شده در مصاحبه همکار محترم میتواند موضوع یک سمینار تخصصی باشد و در این سمینار مسولین و کارشناسان از حوزه های مختلف واز دیدگاههای گوناگون جزئیات و ابعاد مختلف مسئله را مورد بررسی و مداقه قرار دهند. طبیعی است که پس از بررسی ابعاد موضوع می توان اظهار نظر قطعی نمود.