آشنایی با برخی از چهره های علمی و فنی موسسه

دکتر بهار صفت از محققین بسیار زحمتکش و پرکار موسسه رازی بود.  در آزمایشگاه یک کار می کرد در زمینه بیهوازی.او  زمانی رئیس موسسه رازی بود و پس از بازنشستگی در خیابان نفت آزمایشگاهی به نام مادام کوری تاسیس کرد . او چند سال قبل به رحمت خدا رفت.


نصرت الله عزیزی: تکنیسین و مسئول استریلیزاسیون سروتراپی بود

دکتر محمود لطیفی: بنیانگذار و رئیس بخش مارشناسی بود

آقای ابوالفتح مصباح: کارمند حسابداری. او در اوایل کار رئیس کارخانه برق بود،

مهندس حمید منحوری- مهندس شیمی که در بخش شیمی معاون دکتر کروریان بود و بعد به سروتراپی رفت و مسئول شیمی آنجا شد

دکترحمزه رامیار: او اولین رئیس بخش آبله گوسفندی و تب برفکی بود . بعد مرحوم دکتر محمد حسین حسامی قاجار رئیس بخش آبله گوسفندی شد و رئیس بخش تب برفکی نیز مرحوم دکتر مهدی آمیغی شد،

دکتر محمود اردهالی: از ابتدا در آزمایشگاه بیهوازی بود. رئیس بخش طیور و بیهوازی زیر نظر دکتر سهراب بود ولی بعد دکتر اردهالی مستقلا رئیس بخش بیهوازی شد،

دکتر رضوی: از ابتدا رئیس بخش هاری در سروتراپی بود. در آن زمان دکتر نظری هم بود ولی رئیس کل میرشمسی بود.. بعد دکتر میرشمسی از سروتراپی جدا شد و بخش سرخک را تاسیس کرد. دکتر شفیعی هم با ایشان به سرخک آمد و لذا دکتر فتحعلی نظری رئیس سروتراپی شد. بعدها دکتر رضوی به بخش سرخک آمد تا زمان بازنشستگی که در این بخش کار می کرد.

دکتر علی اکبر صادق: رئیس بخش کزاز و سیاه سرفه . رئیس کل همه اینها دکتر میر شمسی بود.او بعد از بازنشستگی در شهریار آزمایشگاه تاسیس کرد .

دکتر غلامرضا مقامی: اولین رئیس بخش انگل شناسی که تا آخر در همین سمت بود

دکتر شهلا پور: از دکترهای بخش انگل شناسی که زیر نظر دکتر مقامی کار می کرد و بعد از او رئیس بخش بود تا همین اواخر که بازنشست شدند،

آقای پاکزاد – راننده رئیس موسسه

آقای نیکزاده: تکنیسین ابله گوسفندی

خانم دکتر محب زاده: معاون دکتر تسلیمی که بعدها به همسری او در آمد ،

آقای دکتر کاوه: در سال 1331 معاون موسسه بود و از سال 1344 نیز رئیس موسسه و معاون وزیر کشاورزی . او همزمان با انقلاب بازنشسته شد وسپس مدتی به خارج رفت . یک پسر داشت به نام فریدون که همسری انگلیسی دارد. البته دو پسر دیگر هم داشتند که اسم یکی از آنها مصطفی بود .( فریدون و همسرش  فرزندی به نام داریان کاوه دارند که میکروب شناسی خوانده و هم اکنون مقیم انگلیس است و در یکی از سفرهای اقای دکتر عطایی کچویی با او ملاقات کرده و به او گفته که من در کودکی موسسه رازی بودم و تا حدودی موسسه را به خاطر می آورده است.شاید تصویر او را از اقای دکتر عطایی بگیریم و منتشر کنیم. میرافضلی)

دکتر محمد حسین تسلیمی: رئیس بخش دیفتری که تا زمان انقلاب هم رئیس بخش بود. بعد از انقلاب را نمی دانیم. او با خانم دکتر محب زاده ازدواج کرد.

دکتر عباس حضرتی: رئیس بخش طاعون اسبی.

دکتر انتصار: رئیس بخش بروسلوز.

مهندس مهدی فرهنگ نیا: رئیس تاسیسات فنی و برق

مهندس عبدالعلی صابری: مهندس ساختمان

مهنس قوام الدین ابطحی: مهندس کشاورزی

دکتر اسماعیل اربابی: رئیس حیوانات آزمایشگاهی،

دکتر اتیک قازاریانس: رئیس ازمایشگاه طیور،

دکتر اسدالله توسلی: رئیس آزمایشگاه گامبورو،( که بعدها رئیس بخش تولید واکسنهای طیور شد . او در دهه 80 بانسیت شد و آقای دکتر مقدم پور جانشین او شد. میرافضلی)

دکتر مهدی آقاخان: همکار دکتر سهراب( که بعدها رئیس بخش بیماریهای طیور شد و حدودا در سال 1376 بازنشسته شد و دکتر پور بخش جایگزین او شد.میرافضلی)

دکتر اهورایی: همکار آقای دکتر سهراب (که بعدها رئیس بخش آسیب شناسی دام شد . جناب استاد اهورایی از سوی سازمان بهداشت جهانی برای تست واکسن فلج بر روی میمونها سرتیفای شده بود و سالها در موسسه رازی خدمت کرد . میرافضلی)

پشت سرخک یک سالن و چند تا اطاق بود که میمونها را برای تست فلج اطفال آنجا می بردند و کار می کردند ولی بعدها به بخش پاتولوژی رفت. در همین جا باید از مرحوم قربان آقا بابایی ، تکنیسین آسیب شناسی در بخش اسیب شناسی سرخک یاد کنیم

در حوزه ریاست و دفتر دکتر رفیعی فقط یک پیشخدمت حضور داشت و از منشی و رئیس دفتر و ... خبری نبودف

اتومبیلهای موسسه: یک اتوبوس بزرگ بود با آرم رنو که پنجشنبه کارمندهای ساکن موسسه و به ندرت برخی محلیها را به تهران می برد و شنبه صبح بر می گرداند.. علاوه بر آن رئیس یک سواری استیشن داشت. یک کامیون پشت بسته، چند تا جیپ، یک اتوبوس دیگر بنز که عصرها دکترها را به تهران می برد و صبحها می آورد. نام رئیس موسسه، مرحوم حسن یارخانی بود و معاون او نیز اقای حمید صائمی بود،

سرپرست کارگران موسسه آقای فرج الله قوامی بود.

تاریخچه مسجد موسسه رازی: نقش اساسی در ساخت این مسجد را مرحوم دکتر کاوه بازی کرد. نقشه این مسجد توسط آقای مهندس صابری کشیده شد و  معمار آن آقای معمار جوادی بودند . این مسجد در حدود سال 1350 تاسیس شد. قبل از این موسسه دارای نماز خانه و مسجد نبود.

مبدعین و توسعه دهندگان سرمها و واکسنهای موسسه

دیفتری: اصل آن دکتر میر شمسی بود ولی دکتر تسلیمی در توسعه آن نقش داشت

کزاز و سیاه سرفه: اقای دکتر صادق،

هاری: اقای دکتر رضوی

سرم اسبها و حیوانات: اقای دکتر نظری

سرم ضد مار و عقرب: دکتر لطیفی،

طاعون اسبی: دکتر حضرتی

بیهوازی: دکتر اردهالی. قبل از آن دکتر تمدن و سهراب و بهار صفت آن را راه اندزای کرده بودند.

میکروب شناسی و بروسلوز: دکتر انتصار

سرخک و سرخجه و  فلج اطفال: دکتر میر شمسی و شفیعی

ابله گوسفندی: دکتر حسامی و قبل از آن دکتر رامیار

تب برفکی : مرحوم دکتر آمیغی که قبل از آن زیر نظر دکتر رامیار بود

تشییع جنازه مرحوم کاوه: به نظر من خیلی با شکوه نبود زیرا اولا خیلی ها مطلع نشدند و ثانیا چون کاوه رئیس نبود، تهران بود و مردم وسیله نداشتند. منزلش حدود دروازه دولت بود

/ 0 نظر / 387 بازدید