جنین شناسی ساختمانهای موجود و قدیم موسسه رازی

زمین حصارک

زمین محدوده حصارک خالصه بود متعلق به اداره خالصه . کل این زمین مربوط به حصارک بود. از گلخانه فعلی تا پشت گاراژ یک خیابان تا انتهای موسسه می رفت یعنتی تمام محدوده فعلی بهداری و تعاونی و ...کشت زار بود. وقتی موسسه خواست زیر بنای خود را توسعه دهد زمینهای فعلی را خرید . بعد  از خرید این زمین، دکتر کاوه خیایان جنب موسسه را درست کرد و در حاشیه آن درخت چنار کاشتند.این درختها وقتی خیابان توسعه یافت کنده شد ولی الان تک  و توک می توان این درختها را دید.

  

ساختمان ریاست

ساختمان ریاست موسسه قبل از سال 1330 ساخته شده و من یادم نمی آید مربوط به چه وقتی است.  ساختمان کتابخانه  ابتدا در طبقه اول ساختمان ریاست فعلی موسسه قرار داشت. در بالای آن دفتر مرحوم دکتر عزیز الله رفیعی یعنی رئیس موسسه قرار داشت. طبقه پایین دفتر معاون موسسه  مرحوم آقای دکتر کاوه قرار داشت و سپس آزمایشگاه بیهوازی و ... قرار داشت. در آنجا دکتر تمدن، دکتر اردهالی و ... بودند. رئیس انجا آقای دکتر بهار صفت بود که بعدها رئیس موسسه شد. در یک بخش آنجا نیز دکتر سهراب حضور داشت. او رئیس بخش طیور بود ولی دفترش آنجا بود. دکتر سهراب به عبارتی رئیس کل این مجموعه آزمایشگاهی دامی بود

طبقه بالا بعد از دفتر رئیس کل و درست بالای اطاق دکتر کاوه آزمایشگاه انگل شناسی قرار داشت و غرب آن نیز دکتر میر شمسی و همه دکترهایی که زیر دستش بودند حضور داشتند. چند سال بعد  قسمت انسانی آن به طور کامل به سروتراپی منتقل شد. در آنجا کزاز، دیفتری، سیاه سرفه، هاری، بسته بندی انسانی وجود داشت. استریلیزاسیون انسانی هم به آنجا رفت.

 حسابداری قدیم

ساختمان حسابداری قدیم در محوطه خالی جلوی کتابخانه قرار داشت و الان اثری از آن وجود ندارد ،این ساختمان  یک طبقه بود و حدودا 7 تا اطاق داشت. رئیس حسابداری در آن موقع آقای واعظی بود و در آن ساختمان دفتر  داشت. در غرب ساختمان حسابداری قدیم پمپ بنزین وجود داشت و پشت آن نیز یعنی در محل کتابخانه فعلی انبار موسسه وجود داشت( انبار مواد مصرفی) و پشت آن نیز نجارخانه وجود داشت. پشت نجارخانه یک ساختمانی بود که محل نگهداری خرگوش و یک حیوان خپل به نام کاوایی( خوکچه هندی) بود.در شرق آن و کمی بالاتر یک اصطبل بود به نام اصطبل 30 اسبی .

 

بهداری موسسه

ابتدائا بهداری در محل حسابداری فعلی بوده . یک اطاق بزرگ به این کار اختصاص یافته بود و کنار آن را پارچه کشیده بودند برای تزریقات. دکتر شریف آنجا می آمده.بعد بهداری به  محلی در کنار  نگهبانی درب جنوب فعلی منتقل شده یعنی حدودا  پایین تر از بانک کشاورزی و کنار خیابان. خیابان جلوی موسسه ابتدائا عرضش کم بود ولی بعدها عرضش را زیاد کردند و ساختمان بهداری هم خراب شد و لذا  بهداری به محلی نزدیک بهداری فعلی در محل یکی از خانه های مسکونی امد و از سال حدودا 42 به محل فعلی آمد.

ساختمان pest

در شمال شرق موسسه تقریبا در محل تربیت بدنی فعلی ساختمانی به نام پست pest وجود داشت که در آن گوسفند نگهداری می کردند. رئیس آنجا دکتر رامیار بود

جنوب ساختمان پست بعدها ساختمانهایی مثل ساختمان مار شناسی و ساختمانهای مسکونی ساخته شد

ساختمان سروتراپی

ساختمان سروتراپی در سال 1330 ساختمانی نیمه کاره بود . یکی دو اطاق قسمت شرق این ساختمان به تدریج کامل شد و اسبها را برای خونگیری آنجا می آوردند. بعدها این ساختمان تکمیل شد و خونگیری هم به ساختمانهای بالاتر منتقل شد وجای خونگیری هم شد تصفیه سرم. رئیس آنجا دکتر نظری بود و بعد هم دکتر زاوشی تا نزدیک انقلاب

آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی از روز نخست برای انجام فعالیتهایی در حوزه شیمی بود. رئیس آن دکتر کروریان و معاونش آقای مهندس منهوری بود. آقای مهندس منهوری بعدها از کروریان جدا شد و به قسمت سروتراپی رفت . در همین بخش شیمی مدتی بعد یک واحد  شیشه سازی راه افتاد (مثل پیپت های دو قلو ،سه قلو و چهار قلو، برخی بواتها و وسایل خاص آزمایشگاه) مسئول شیشه گری مهندسی بود به نام مهندس نامدار که هفته ای یک روز از بیرون می آمد. آقای بزرگ بشیر هاشمی پسر عمه بنده جزو کارگران این قسمت بود که خیلی با استعداد بود و کارها را یاد گرفت و جایگزین آقای نامدار شد . بشیر به قدری با استعداد بود که علیرغم داشتن مدرک دیپلم بعدها به عنوان مدرس دانشگاه استخدام شد و در دانشگاه ورامین و ابهر در خصوص فن شیشه گری درس می داد. خدا رحمتش کند او قبل از عید سال 93 به رحمت خدا رفت.

ساختمان اداری و مالی  فعلی

حسابداری فعلی ابتدا یک طبقه بود و برای انبار فنی اختصاص داده شده بود. بعد انبار فنی به پشت شیمی یعنی محل بانک ژن و سلول فعلی منتقل شد. رئیسش آقای دکتر فاخری بود.

ساختمان واکسنهای طیور

پشت ساختمان ریاست فعلی که به آن آزمایشگاه شماره یک هم می گفتند یک ساختمان قدیمی بود که به آن آزمایشگاه شماره دو می گفتند. قبل از سال 1330 هم این ساختمان آنجا بود ولی نمی دانم به چه کاری اختصاص داشت. حدود سال  1336  به بعد این آزمایشگاه را خراب کردند و ساختمان دو طبقه ای برای تولید واکسن های طیور در آنجا درست کردند.اولین رئیس آزمایشگاه  طیور دکتر قازاریانس و رئیس کل ساختمان مرحوم  دکتر سهراب بود .

کارخانه برق

ساختمان بسته بندی فعلی ابتدا کارخانه برق بود و رئیس کارخانه برق آن زمان فردی به نام آقای مصباح بود که بعدها به حسابداری رفت. کارکنان آن زمان اداره برق اقایان اشرفی ، دو پسر او به نام احمد و ابوالقاسم که اصالتا عرب بودند ، رجب کمالی روستا و یکی هم به نام  ابراهیم کمال زارع  بودند. بعدها کارخانه برق به جای فعلیش منتقل شد .

ساختمان آمفی تئاتر

جای آمفی تئاتر در ابتدا گلخانه بود که بعدها گلخانه به محل فعلی منتقل شد.

ساختمان بسته بندی

در همین ساختمان  بسته بندی فعلی در طبقه پایین و جنوب غرب آن قسمت بروسلوز بود که دکتر انتصار رئیسش بود و شمال آن نیز قسمت بسته بندی بود . هم حیوانی و انسانی. رئیس کل بسته بندی مرحوم دکتر بهار صفت بود .سرپرست بسته بندی حیوانی مرحوم حاج ابراهیم کمالی دهقان بود و سرپرست قسمت انسانی دایی بنده مرحوم حاج محمود کمالی دهقان بود

بخش بیهوازی

بخش بیهوازی فعلی در ابتدا قسمت استریلیزاسیون بود و مسئولش ااقای اکبر رحیمی  بود و سرپرستش آقای اسماعیل پور محمدی که به او اسمال خان می گفتند. 

/ 0 نظر / 122 بازدید