ضرورت مشارکت همگان

همکاری و کار گروهی، راه نجات هر سازمانهر سازمان زنده  همواره دارای مشکلاتی است و سازمانی که مشکل ندارد، سازمانی مرده است. هر سازمان زنده از تمامی مختصات بیولوژیک دیگر موجودات زنده تبعیت می کند و زندگی اجتماعی او جزیی از این مختصات است. در این زندگی اجتماعی او با سازمانهای مجاور خود در یک تعامل دائمی قرار دارد و از نظر درونی نیز وقتی در حالت سلامت قرار دارد که بین ارگانها و بافتهای آن ارتباط منطقی و بسیار نزدیکی برقرار باشد. ارتباطات دائمی بین عناصر داخلی سازمان و مدیریت آن یک رکن اساسی برای بقای سازمان است و بالطبع با قطع این رابطه اساسی، بافتهای سازمان به تدریج آتروفی و کوچک شده و  عملکرد آن به شدت مختل می شود. آنچیزی که نوشتم تماما برای بیان این مطلب بود که این وبلاگ برای برقراری ارتباطات سازنده و موثر بین مدیران و کارشناسان سازمان از یک سو و اطلاع رسانی مفید در باره تحولات حوزه های علم و فناوری در عرصه تولید فراورده های بیولوژیک و تحقیقات بیماریهای  دام از سوی دیگر است و امیدوارم که با حمایت دوستان عزیزم در موسسه رازی به این مهم دست یابیم

/ 2 نظر / 7 بازدید
پردیس

پرفسور جيمز لاولاك مبدع نظريه گاياست. مبناي اين نظريه "فرض كره زمين" به عنوان يك موجود زنده است كه با موضوع كتاب شما همخواني دارد.

پردیس

پرفسور جيمز لاولاك مبدع نظريه گاياست. مبناي اين نظريه "فرض كره زمين" به عنوان يك موجود زنده است كه با موضوع كتاب شما همخواني دارد.