آشنایی به برنامه "دهه واکسنها"ی Decade of Vaccines ساز

این برنامه  از طریق تامین واکسن برای این بیماریها به تمامی مردم جهان به صورت عادلانه به این هدف خواهد رسید.  مهمترین هدف و شاید برترین گام این برنامه ده ساله بی تردید تلاش در جهت ریشه کنی کامل فلج اطقال از سطح جهان است که سالهاست متخصصین انتظار آن را می کشند.

در مقدمه این برنامه می خوانیم: واکسیناسیون در چند دهه اخیر  سبب موفقیتهای بسیار زیادی در کنترل بیماریهای شده است. هم اکنون بیماری آبله در سطح جهان به طور کلی ریشه کن شده و شیوع بیماری فلج اطقال 99 درصد کاهش یافته و آمار مرگ و میر ناشی از سرخک، سرخجه ، دیفتری، کزاز،  سیاه سرفه، هموفیلوس انفلوانزا و مننژیت مننگوکوکی  به شدت کاهش یافته است. در سالهای اخیر موفقیتهای زیادی با بهره گیری از واکسن بر علیه عامل اسهال روتا ویروسی ،ذات الریه  و حتی بیماریهای مهمی همچون سرطانهای رحم و کبد حاصل شده است. هم اکنون این موقعیت برای کشورهای جهان فراهم شده تا یک گام بلند برای ریشه کنی بیماریهای مهم و نجات و بهبودی و میلیونها نفر از مردم جهان بردارند. هدف GVAP  توسعه زیر ساختهای لازم، توسعه سیستمهای بهداشتی، آموزش کارمندان بهداشتی ، توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه و دیگر اقدامات لازم به منظور دست یابی به چنین هدفی است.

برخی از نکات مهم در این برنامه:

 1. این برنامه حاصل فکر بیش از 1100 نفر در 140 کشور و 290 سازمان است.،

 2. هم اکنون واکسیناسیون سبب پیش گیری از مرگ حدود 2.5 میلیون در سال می شود. به این آمار ، کاهش چشمگیر بیماریها و موربیدیتی حاصل از بیماریها را نیز  می توان اضافه کرد،

 3. برخی از اهداف کمی این برنامه به شرح زیر است:

- توقف انتقال ویروس وحشی فلج اطقال در سطح جهان،

- ریشه کنی کزاز نوزادان در تمامی کشورهای تحت پوشش WHO

- ریشه کنی سرخک در حداقل 4 منطقه  تحت پوشش WHO،

- ریشه کنی سرخجه یا سرخجه مادرزادی در حداقل 2 منطقه تحت پوشش WHO،

- رسیدن پوشش واکسیانسییون کشوری به حد 90 درصد با حداقل سه دوز واکسن DTPT

پیشرفتها:

 • ظرف سالیان اخیر حداقل 90 کشور جهان موفق به بهره گیری از یک یا چند واکسن جدید شده اند،

 • توسعه بهداشت در دهه اخیر مرگ و میر کودکان زیر 5 سال را از 9.6 میلیون طفل به 7.6 میلیون نفر کاهش داده است و در این شرایطی است که جهان با رشد نسبی جمعیت این کودکان در سالهای  اخیر روبرو بوده است،

 • تلاش برای به حداقل رساندن فاصله مصرف یک واکسن جدید در کشورهای پیشرفته و کشورهای فقیر در سالهای اخیر سبب شده که واکسن  کونزوگه بر ضد ذات الریه درست یک سال پس از مصرف در کشورهای غنی، در کشورهای ضعیف نیز وارد بازار مصرف شود،

 • همکاریهای نوآورانه جهانی  در سالیان اخیر سبب شده تا یک واکسن جدید بر علیه مننژیت نایرسایی گروه A ساخته و در کمربند مننزیت آقریقایی  African meningitis belt  مصرف شود

 • بر اساس گزارش سال 2010، 154 کشور از 193 عضو سازمان بهداشت جهانی در بودجه سالانه خود ردیف خاصی را برای برنامه های ایمن سازی پیش بینی کرده اند،

 • 147 کشور در جهان  دارای برنامه های چند ساله برای تحقق اهداف جهانی ایمنی سازی و ساخت واکسنهای جدید  هستند،

 •  

 • تااکنون بر علیه 25 بیماری واکسن ساخته شده است. نام این واکسنها در جدول زیر آمده است:

 • (1) AD C/ Elimination/

 • Eradication Vaccines

 • (Delivered via campaigns)

 • Conjugated Meningitis A

 • Measles

 • Oral Polio Vaccine (OPV)

 • Rubella

 • Tetanus

 • Yellow Fever

 • (2) Routine Vaccination Programs

 • Cholera (campaign)

 • Conjugated Meningitis A

 • Dengue (routine)

 • Hepatitis B

 • Human Papilloma Virus

 • Inactivated Polio Vaccine (IPV)

 • Japanese Encephalitis

 • (routine and catch up)

 • Malaria (routine)

 • Measles (1st and 2nd dose)

 • Non-penta DTP and

 • inc. tetravalent combinations

 • OPV

 • Penta (DTP-HepB-Hib)

 • Pneumococcal

 • Rotavirus

 • Rubella

 • Tuberculosis (BCG)

 • Typhoid (conjugate) (routine)

 • Yellow Fever

برنامه دهه واکسنها Decade of Vaccines یا به تعریف دیگر برنامه Global Vaccine Action Plan 2011 - 2020  یا با اختصار  GVAP دارای نکات ریز و درشت دیگری نیز هست که در این نوشتار مجالی برای آن نیست و لذا از شما خوانندگان محترم دعوت می شود تا متن کامل آنرا از  لینک زیر  دریافت فرمائید:

متن کامل برنامه Global Vaccine Action Plan 2011 - 2020  

 

/ 0 نظر / 38 بازدید