باید آنها را به درخت ببندیم!!!

حقیقت آن است که بسیارند مردمانی در رازی که می فرمایند "اصالتا در رازی مشکلی وجود ندارد" و آنچه همگان می گویند و می نویسند خیالات و اوهام مشتی مغرض است که با قصد و غرض و برای خراب کردن وجهه مدیران آن دست به قلم شده اند. آیا واقعا در رازی مشکلی وجود ندارد؟ این دوستان را چگونه می توان بیدار کرد؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
اينها همانهايي هستند كه ميخواهند .......

بله اينها همانهايي هستند كه موسسه را به اين فاز رساندند كه حتي در ليست واكسن سازهاي جهان نامي از ما نيست و فاجعه بارتر اينكه حتي وزارت بهداشت خودمون هم ما را قبول ندارد. اينها همانهايي هستند كه ساده ترين امور را در اين موسسه به بغرنج ترين مشكلات تبديل مي كنند. اينها همانهايي هستند كه موسسه را به فازي رساندند كه سازمان دامپزشكي براي ما طاقچه بالا مي گذارد. اينها همانهايي هستند كه هر وقت به آنها مراجعه مي كنين مي گويند بودجه نيست ولي بعد دزدي ميليوني در سيستمشان ميشود. اينها همونهايي هستند كه براي ماندن در سيستم خود را به هزار سيستم مقدس نظام مي چسبانند و به هر رنگي در مي آيند. اينها همونهايي هستند كه در آمارهايشان هيچوقت مقايسه اي با يك مركز مشابه نيست و حتي مطالبشان را آخرين لحظه ديگران براشون آماده مي كنند. اينها همونهايي هستند كه انگيزه را از همه مي گيرند و خودشون تنها به فكر ترفيع و ارتقا اونم از نوع تشويقي رياست هستند. اينها همونهايي هستند كه در اين چند سال موسسه را به فاز حراستي و نظامي گري بردند و نه تحقيقاتي و واقعا اگر منم بودم مي گفتم موسسه مشكلي ندارد.