گپی با یک دوست و همکار قدیمی

اگر موضوع معتبر سازی پرسنل دقیقا مد نظر قرار گیرد نیز بسیاری از مشکلات حل می شود. تضمین کیفیت به یک تیم قوی، مومن، مصمم و هماهنگ احتیاج دارد و اگر این تیم  با برنامه خوب و با هماهنگی با یکدیگر کار کنند موسسه متحول خواهد شد.

به نظر من تمامی قوانین تضمین کیفیت مهم است و مهم این است که همه اش باید عمل شود و اگر یک قسمت عمل نشود کار خواهد لنگید.

در بخش فنی نیز مهمترین موضوع بحث تعمیر و نگهداری تجهیزاتPM است. باید به طور واقعی وارد میدان عمل شد. الان ما بیشتر شعار می دهیم و زیاد دنبال عمل نیستیم. باید از تجارب دیگر مراکز نیز استفاده کنیم و برای اینکار اراده واقعی داشته باشیم و افرادی جدی و مصمم به این کار گمارده شوند و از مسئولین PM  نیز کاملا حمایت شود. به علاوه باید از ایشان بخواهیم که به طور مرتب گزارشاتی را در باره پیشرفت کار تهیه و ارائه دهند که واقعا چه کرده اند؟

برگزاری جلسات دوره ای برای بحث آزاد برای دریافت مستقیم نظرات بسیار خوب است. نباید در این جلسات مسایل شخصی مطرح شود بلکه باید به دنبال راه حلهایی برای پیشرفت موسسه رازی باشیم. این جلسات باید همراه با آزادی بحث و نظر باشد و از آزادی افکار حمایت شود تا زبانها باز شود. در ضمن باید به پیشنهادات عمل شود تا همه برای بیان پیشنهادات جدید تشویق شوند و بدین ترتیب مشارکت افراد بیشتر شود.

/ 1 نظر / 7 بازدید
مجتبی محرمی

مدیریت مشارکت جمعی تنها راه نجات موسسه رازی است. با نظرات همکار محترم موافقم