پیشنهاد تاسیس پایگاه علمی وتجربی پیشکسوتان وبازنشستگان

الف-ایجاد انجمن و یا پایگاه علمی و تجربی پیشکسوتان وبرسمیت شاختن آن توسط موسسه وتعیین اساسنامه و مدیر اجرائی آن و صدور حکم 

-ب-شناسائی  واخذ رزومه و بیوگرافی ،آدرس ،تحصیلات ،مهارتها و سوابق تجربی و تعیین پیشکسوتان مورد نیاز با صلاحدید ریاست دستگاه

 ج-تعیین ساختار سازمانی تحت نظارت ریاست محترم درحوزه ذیربط وصدور احکام وتعیین شرح وظائف توسط مدیر انجمن و ارائه آن. 

د -دعوت و فراخوان از اعضای منتخب و نخبگان واختصاص فضای کاری واداری از طریق اختصاص ساختمان ویا خانه سازمانی وقرار دادن فضای سبز ومفرح برای تلطیف روحیه و اختصاص فضای مطالعه ،اینترنت ،سمعی و بصری،سخنرانی در آمفی تاتر و نشر نشریه اختصاصی ویژه پیشکسوتان و انعکاس اندیشه ونظرات سازنده به شاغلین و مجریان 

و-اختصاص بودجه و حق الزحمه ازمحل اعتبارات پژوهشی و یا پرداخت پاداش و قدردانی مادی و معنوی وتشویق ازطریق صدور حکم ،عقد قرداد 

-امکانات رفاهی ،  مسافرتی ،درمانی و...... 

ه-اختصاص تنخواه وحمایت مالی ،اداری وتکلیف همکاری دست اندر کاران با این عزیزان .  

سوابق قبلی: این پیشنهاد قبلا در برخی از سازمانهای دیگر نیز اجرایی شده و حتی در برخی از کشورهای از جمله چین وجود دارد. بنده در سال 1371 در این کشور به خوبی این ماجرا را از نزدیک مشاهده کردم در حالی که کشور چین دارای جمعیت بسیار زیادی است و ایجاد اشتغال برای جوانان در اولویت کاری این دولت قرار دارد با اینحال آنها در مسیر استفاده درست از منابع فکری با ارزش بازنشستگان تلاش بسیار خوبی داشته و دارند. بنده این پیشنهاد را قبلا به مدیریت موسسه داده ام ولی باز هم برای تاکید ، این پیشنهاد را مجددا از طریق وبلاگ سلام بر تو ای رازی مطرح می نمایم و امیدوارم مورد توجه قرار گیرد                                                 

/ 0 نظر / 51 بازدید