راه پیمایی اعتراض به اهانت وتوهین به پیامبر اعظم (ص)

علائم و شواهد مختلف نشان می دهد که حوادث بسیار زشت و محکوم تروریستی در پاریس، پرده دیگری از صحنه آرایی غارتگران بین المللی است که با هدف تداوم بخشیدن به سیاست های سلطه گرانه و به تعویق انداختن اضمحلال و فروپاشی نظام سرمایه داری به نمایش در آمده است. نمایشی که به سهولت می توان اندیشه شیطانی استعمارگران و سلطه طلبان را در آن ردیابی کرد و چنین به نظر می رسد که حلقه دیگری از برنامه توسعه سلطه از طریق گسترش نژاد پرستی و ایجاد جنگ مذهبی و قومی در حال تکمیل شدن است.

 

آزادی، بزرگترین هدیه خداوند به بشریت و متعلق به همه انسانهاست است که سایر ارزش های انسانی در سایه آن شکوفا می شود. جوهر حقیقت انسانی در آزادی حقیقی متبلور و تکامل می یابد و عظمت و زیبایی آفرینش انسان در آن است که انسان با اختیار و انتخاب آزادانه خود، ارزش های متعالی را بر می گزیند و مسیر کمال را طی می کنند و این فرصت به انسان داده شد تا برای نیل به قله کمال، اهتمام خویش را به ساختن جامعه ای سعادتمند و مملو از دوستی، عدالت، آزادی و ارزش های انسانی و عاری از اختلاف و دشمنی، فقر، تحقیر و تحمیل معطوف کند.

 

متاسفانه دفاع از واژه مقدس آزادی به یک ژست تهوع آور و پوششی ناجوانمردانه برای توجیه اقدامات اهریمنی استعمارگران دیروز و به ظاهر متمدنان امروز تبدیل شده است. کسانی که به نام دفاع از آزادی، توهین به میلیاردها انسان و مقدسات آنان را ، برای خود جایز می شمارند ، بدون تردید در حال مهیا کردن بستر جنگ های قومی و مذهبی هستند. هر نوع جسارت و توهین و تحقیر مقدسات، آرمان‌ها و ارزش های دینی، ملی، فرهنگی و اجتماعی ملت ها نه تنها خود عملی شیطانی و از مظاهر آشکار نقض آزادی و تجاوز به حریم عمومی می باشد،  بلکه به تهدید آزادی و از بین بردن سرمایه اجتماعی ملت‌ها در صیانت از حریم آزادی منجر خواهد شد.
به نمایندگی از مسئولین، کارمندان، محققین و اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی این عمل بیشرمانه و ضد انسانی محکوم شده و مسؤولیت این گونه حوادث را بر عهده دولت هایی می دانیم که به نام آزادی بیان، زمینه توهین به مقدسات و ادیان الهی را فراهم می آورند.  همبستگی و اتحاد بیشتر مسلمانان سرتاسر جهان را از خداوند بزرگ آرزو مندیم.

/ 0 نظر / 81 بازدید