هوشمندسازی فرآیندهای تولید، کنترل و ارزیابی

بنام خدا

در راستای حرکت به سمت مکانیزاسیون و سپس اتوماسیون و در نهایت هوشمندسازی فرآیندهای تولید، کنترل ، ارزیابی و در کل کسب و کار با همکاری نزدیک معاونت های تضمین کیفیت و تولید و  برنامه ریزی و پشتیبانی و نیز فنی و مهندسی در خصوص استقرار سیستم الکترونیک تولید و کنترل مستندات و فرآیندهای خط تولید و پس از بررسی فنی شرکتهای متعدد و انتخاب شرکتهای دارای نرم افزار مناسب و بازدید و مصاحبه مستقیم با مشتریان شرکتها ، نرم افزار فارما انجین متعلق به شرکت کیمیا سیستم بعنوان شرکتی که بالاترین امتیاز را کسب و مناسب ترین قیمت را ارائه کرده بود، جهت پیاده سازی پایلوت دو فرآیند (محصول) برای تست انتخاب گردید و پس از موفقیت برای شش فرآیند نیز طراحی و اجرا گردید. این نرم افزار و نیز فرآیندها با نگاه ویژه و از ابتدا با لحاظ کردن الزامات GMP طراحی گردیده است، فاز بعدی نرم افزار که همان طراحی و فرمولاسیون کلیه فرآورده های بیولوژیک موسسه می باشد در حال عقد قرارداد و اجرایی شدن می باشد تا موسسه از نظر زیرساخت نرم افزاری به سمت آن هدف و جایگاهی که در خور نام آن است خیز بردارد البته این حرکتی است در همه حوزه ها در حال آغاز است و بزودی شاهد اجرایی شدن سیستمهای جامع نرم افزاری در کلیه حوزه های کاری موسسه خواهیم بود.

      مهندس رافعی           

سرپرست اداره فنآوری اطلاعات​

همکاران گرامی می توانند فایل معرفی نرم افزار و گزارش مرحله اول تلاشهای صورت گرفته را بر روی اتوماسیون موسسه مشاهده فرمایند

/ 0 نظر / 115 بازدید