آبگوشت فناوری!!

داداش فرشها رو بنداز!! شن و نمک یادت نره!!!

فعلا که هوا خشک و نبار است. فرقی نمی کند . مشکل کاهش بارندگی فقط مربوط به ایران نیست. در مسکو هم که قدیمها در زمستانها دو متر برف می آمد هم خبری از بارش برف مثل سابق نیست. شاید کسی فکر کند به خاطر این است که ما خیلی دروغ می گوییم و بی نهایت حقه بازیم و چون از خدا فاصله گرفته ایم آسمان نمی بارد!!!..خیر اینطوری نیست... اخیرا در منزل اخوی که بنده را به زور برده بودند آنجا در رسانه های ضد انقلاب در بخش اخبار و از لای انگشتان دیدم که  مردم خداپرست تر و مسلمانتر !!! لایپزیک آلمان هم در جشن کریسمس خوشحال بودند که ده سانت برف آمده...دقت کنید ...فقط ده سانت آنهم در لایپزیک آلمان که  همیشه برف تا سقف می امده...حالا اینها به کنار ...برف نمی آید ولی حوادث وجود دارد...همینکه پایتان را روی پله نگهبانی می گذارید پایتان رو پله ها لیز می خورد ...نیازی نیست برف بیاید ..دوستانی که صبح زود خیابانها را آب پاشی می کنند زحمت لیز کردن خیابانها را می کشند...وارد نگهبانی هم که می شوید بخصوص نگهبانی درب غربی حسابی لیز بازار است... از قضا یک نفر هم همین روزها محکم به زمین خورد و با صورت درب و داغان به بهداری آمد.. حالا باید یکی بیاید مثل مختاری با صدای کلفت بگوید ...داداش...تو نگهبانی فرش قرمز بینداز تا پرسنل لیز نخورند...یکی هم بیاید بگوید اندکی نمک و شن همیشه آنجا آماده باشد تا پرسنل لیز نخورند...در مسیر تردد پرسنل هم همینطور ..فکر می کنید صدای اقای سهیلی فر تو این روزها به اندازه کافی کلفت باشد!!!

 

تعطیلی دفتر روانشناسی و دفتر تغذیه موسسه

دفتر روانشناسی موسسه هنوز راه نیفتاده تعطیل شد. مهاجرتا دکتر نیکزاد از بهداری به شایسته سازی یک نتیجه بد و دو دنباله بدتر داشت. علاوه بر محروم شدن بهداری از خدمات جناب دکتر نیکزاد، ایشان اقای مسلم اکبری و سرکار خنتم رزمجو را هم با خودش به شایسته سازی پرسنل برد و عملا دفتر روانشناسی موسسه که افتان و خیزان در مسیر شناسایی  بیماریهای روانی در موسسه و ارائه خدمات به همکاران موسسه فعالیت می کرد و همچنین دفتر تغذیه که موضوع چاقی و پروزنی را در یکی دو سال اخیر ارزیابی می کرد تعطیل شوند. جناب مسلم اکبری تنها فوق لیسناس روانشناسی موسسه هستند که در یکی دو سال اخیر به ندرت از سوی موسسه برای ارائه خدمات تخصصی در حوزه روانشناسی مورد حمایت قرار گرفتند. سرکار خانم رزمجو نیز تنها  کارشناس تغذیه موسسه  هستند که مدتی  به عنوان بازرس تغذیه رستوران فعالیت می کردند.

  این اتفاق یک نقطه ضعف و گزارش منفی از عملکرد معاونت محترم تضمین کیفیت جناب دکتر اسحاقی تلقی می شود. ایشان نباید به نظرات جناب دکتر راسخی که در این خصوص مشورت خوبی ارائه ندادند توجه می کردند و اجازه می دادند  که این سه دفتر در بهداری فعال باشند. الان هم هنوز دیر نیست. پیشنهاد می کنم علاوه بر اینکه مقدمات بازگشت جناب دکتر نیکزاد به دندانپزشکی موسسه فراهم می شود  مقدمات بازگشت سرکار خانم رزمجو و آقای اکبری هم مهیا شود. اینکار با اصول بهره وری که بحث روز موسسه است نیز خیلی سازگار است. برای شایسته سازی پرسنل نیز دوستان آموزش و اداری موسسه  از قبیل جناب آهنگری و بوذری خیلی مناسبتر هستند...اینهم راهکار!!!

/ 0 نظر / 55 بازدید