الزامات مهم در دیدار با مقام معظم رهبری

پاسخ به سوالات فوق تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت این دیدارتلقی می شود. برای تیم ملاقات کننده می توان دو فرض را پیش بینی کرد:

1-     با آمادگی کامل و با در نظر گرفتن همه الزامات فوق الذکر به دیدار مقام معظم رهبری رفته باشند

2-     بدون هیچگونه آمادگی و یا با آمادگی نسبی به این ملاقات رفته اند

در صورت اول از مقامات مسئول موسسه خواهشمندیم نتایج گرانبهای این دیدار را جهت ایجاد انگیزه و پشتکاربیشتر و ایجاد شور و شعف و شفاف سازی اعلام فرمایند ،

در صورت دوم می توان گفت این ملاقات را صرفا یک دیدار معمولی به شمار آورد که متاسفانه وقت گرانبهای رهبر انقلاب را تضییع نموده و فرصتی مناسب که می توانست در جهت منافع موسسه رازی به کار رود همچون سایر فرصتها که در سالیان گذشته از دست رفته از بین برده است.

الزامات مهم در دیدار با مقام معظم رهبری

1-     انتخاب صحیح افراد ملاقات کننده: به نظر اینجانب در ترکیب این هیئت می بایست افرادی از هیئت امنا و مدیریت ارشد موسسه و شاید نمایندگانی از شورای هیئت علمی حضور داشتند،

2-     انتخاب دقیق موضوعاتی که باید طرح شوند و پرهیز از بحثهای غیرضرور که وقت را تلف می کنند،

3-     انتخاب دقیق پاسخ گویان و سخنگویان: در این حالت باید به دقت پیش بینی می شد که اگر اداره جلسه توسط مقام معظم رهبری صورت گیرد و  جلسه به شکل پرسش و پاسخ درآید چه کسی باید پاسخ سوالات را بدهد؟ این را می توانیم مدیریت دقیق جلسه بر اساس پیش بینی حالات مختلف بنامیم. باز هم با توجه به حضور دو وزیر در هیئت امنا بسیار به جا بود که بیان مشکلات به وزرای مربوطه سپرده شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید