تصویری از موسسه رازی در سال 1327

درب غربی موسسه  یک درب ماشین رو بود درست روبروی  خیابان کاوه در محاذات بهداری فعلی

وقتی موسسه ملک حصارک را خرید ، درب ورودی را عقبتر بود تا درست روبروی خیابان کاوه

یکی از مهمترین کارهایی که مرحوم دکتر کاوه انجام داد لوله کشی به مدرسه حصارک بود: حصارک لوله کشی نداشت و مردم آب جوی را می خوردند. دکتر کاوه دستور داد از موسسه تا مدرسه ای که ته خیابان کاوه بود لوله کشی کنند تا بچه ها آب آلوده نخورند،

در سال 1327 این ساختمانها وجود داشت: ساختمان شماره یک، آزمایشگاه شماره 2 ، سروتراپی به صورت نیمه کاره، ساختمان تضمین کیفیت فعلی که طبقه اول آن رستورانی بود برای غذاخوری دکترهای موسسه که از تهران می آمدند( بقیه که ساکن اینجا بودند موقع ظهر به منزل خودشان می رفتند)

پنجشنبه بعد از ظهر تا شنبه و اگر رئیس موسسه نبود تا هفته آینده چند نفر پزشک و کارمند درجه بالا می ماندند. یکی رئیس کشیک بود و یکی معاون کشیک. اینها کارهای مهم موسسه را در غیاب رئیس مدیریت می کردند از قبیل امضای قبض ماشینهای مامور و قبضهای انبار و ....معمولا روسای کشیک رئیس بخشها بودند و معاونین نیز یک درجه پائین تر بودند،

گاراژ به صورت محدود تر از الان وجود داشت،

به جای ساختمان حرارت مرکزی یک نانوایی بود و یک حمام. پائین آن نیز اصطبل بود

بخشی از محوطه چمن کاری جلوی نقلیه ، اصطبل بود  و یک ساختمان سراسری به نام ایوان که مشتمل بر چند ساختمان مسکونی بود. الان کل این منطقه خراب شده و هیچ آثاری از ان وجود ندارد،

توضیح: اصطبلهای مزبور در سال 1372 یا 1373 قبل از بازدید آقای هاشمی رفسنجانی از موسسه به منظور افتتاح پروژه ساختمان جدید التاسیس تحقیق و تولید واکسنهای باکتریایی انسانی به دستور رئیس وقت موسسه جناب اقای دکتر محمدی تخریب شدند.(میرافضلی)

بالاتر از کانتین چند خانه سازمانی بود

در شمال شرق موسسه یک ساختمانی بود به نام pest  و ساختمان اصطبل 30 اسبی( در خصوص این دو ساختمان در نوشنارهای قبلی توضیح داده شده است)

جنوب شرقی موسسه نیز حدود 13 تا ساختمان بود که فقط دکترها ساکن بودند( محل فعلی ساختمانهای مسکونی شرق موسسه)

در مجاورت کانتین تا بالا نیز تعدادی ساختمان مسکونی بود مربوط به پزشکان عالی رتبه از جمله دکتر میرشمسی( که هم اکنون تحقیق و توسعه و آرشیو رازی در آن مستقر است)

در بالای بهداری فعلی نیز چند تا ساختمان بود موسوم به شش خانواری که متعلق بود به کارمندهای معمولی

بسته بندی فعلی، کارخانه برق بود. جلوی آن که الان ساختمان سل است استریلیزاسیون بود.

زمین فعلی کارخانه برق یک زمین بایر بود که بعدها کارخانه برق را در آن دایر کردند

انبار فنی یک ساختمان سیمانی بود که در محل ساختمان اداری مالی فعلی قرار داشت . در آن دکتر فاخری و تعدادی پرسنل حضور داشتند که مواد و وسایل مصرفی را می دادند. بعد ساختمان بانک ژن و سلول فعلی را برای انبار مواد مصرفی درست کردند

کانتین فعلی زمین والیبال و تنیس بود

زمین فوتبال فعلی ، یک زمین بود برای سبزیکاری

درب و خیابان  روبروی سروتراپی وجود داشت و در کنار این خیابان نیز چند تا ساختمان بود که کارکنان اصطبل در آن ساکن بودند. آن در برای آوردن یونجه و کاه و مصالح ساختمانی و ...گذاشته بودند و بقیه مواقع بسته بود.

جلوی موسسه دیوار بود  ولی سمت حصارک سیم خاردار بود،

پشت ساختمان سرخک یک سالن و چند تا اطاق بود که میمونها را برای تست فلج اطفال آنجا می بردند و کار می کردند ولی بعدها به بخش پاتولوژی رفت،( این فضا هم اکنون نیز وجود دارد و اغلب به عنوان انبار مورد استفاده قرار می گیرد.میرافضلی)

در حوزه ریاست و دفتر دکتر رفیعی فقط یک پیشخدمت حضور داشت و از منشی و رئیس دفتر و ... خبری نبود،

اتومبیلهای موسسه:

یک اتوبوس بزرگ بود با آرم رنو که پنجشنبه کارمندهای ساکن موسسه و به ندرت برخی محلیها را به تهران می برد و شنبه صبح بر می گرداند.. علاوه بر آن رئیس یک سواری استیشن داشت. یک کامیون پشت بسته، چند تا جیپ، یک اتوبوس دیگر بنز که عصرها دکترها را به تهران می برد و صبحها می آورد. نام رئیس موسسه، مرحوم حسن یارخانی بود و معاون او نیز اقای حمید صائمی بود،

ورزش موسسه:

ورزش موسسه در ابتدا رسمیتی نداشت ولی از حدود سال 1347 یک تیم فوتبال محلی از بچه های ساکنین موسسه درست شد. . آنها در همین زمین فوتبال بازی می کردند. برخی از اینها کم کم موفق به حضور در باشگاههای ورزشی کرج شدند. فعالیت ورزشی موسسه خیلی قوی بود و حتی زمانی رسید که به لیگ سه کشوری نیز راه یافت. مربی تیمش در آن زمان مرحوم فرهاد بزرگخو بود که در بخش فنی کار می کرد و بعده در حین ورزش در زمین چمن به رحمت خدا رفت. پرسنل ورزش رسمی نداشتند و وقت اداری نیز برای ورزش به آنها نمی دادند. 

 

تصویر موسسه در سالهای قدیم: برنامه دید و بازدید عید نوروز با حضور مرحوم دکتر رفیعی و دکتر کاوه و پرسنل موسسه رازی

/ 0 نظر / 93 بازدید