تصدی گری بخشهای تولید توسط شرکت های دانش بنیان، گزارش مراسم هفته پژوهش سال 1393

رئیس موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی با بیان این مطلب در گرامیداشت هفته پژوهش افزود:از برنامه های آینده موسسه این است که تصدی گری تولیدرا به شرکت های دانش بنیان بدهیم وبه سوی پژوهشهای دامپزشکی و R&D حرکت کنیم ،طوریکه بتوانیم محصولات جدید به بازار معرفی کنیم.
ایشان در ادامه افزود:از برنامه های دیگری که انجام شده راه اندازی مرکز رشد است که مجوزآن از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی گرفته شده وشرکت های دانش بنیان در این مرکز راه اندازی می شود.
دکتر کهرام در بخش دیگری از سخنان خود یادآورشد:در ده سال آینده واکسن های جدید وارد بازار خواهد شد مانند کلون ها یا واکسن های چند گانه دام وطیور که پژوهشگران موسسه رازی بیشترین تجربه را در تولید این واکسن ها دارند.
ایشان درادامه تصریح کرد:مانیاز داریم تکنولوژی جدید تولید واکسن را کسب کنیم واز برنامه های آینده موسسه ،راه اندازی آزمایشگاه مرکزی براساس اصول پیشرفته علمی است.
در ادامه مراسم دکتر پور بخش معاون تحقیقات وفن آوری موسسه رازی از فعالیت های پژوهشی موسسه رازی در خصوص پروژه هاو فراخوان های تحقیقاتی در حوزه های طیور، جانوران سمی ،سرم های درمانی ،فرآورده های بیولوژیک، واکسن های باکتریایی وانگلی و ویروسی دام، وتضمین کیفیت گزارش کاملی ارایه کرد.
درپایان مراسم از پژوهشگران برگزیده سال 93 تجلیل شد .       
در حوزه تحقیقاتی : دکتر شاهرخ نویدپور، 

در حوزه تولید : دکتر رضا پیله چیان

در حوزه تحقیقات پزشکی : دکتر حسین ذوالفقاریان، 

در حوزه تحقیقات دامپزشکی:  دکتر کیوان تدین 

در حوزه علوم پایه: سهیلا مرادی بیدهندی  

شعب موسسه: دکتر مهدی نام آوری ،

فعالیت شاخص علمی در حوزه تحقیقات دامپزشکی: دکتر حمید رضا ورشوئی  جهت تشخیص سریع و قطعی بیماری نوظهور لمپی اسکین در کشور،

پروژه تحقیقاتی نمونه:

در حوزه تولید فراورده های بیولوژیک:‌ دکتر همایون مهروانی  با پروژه بررسی تولید واکسن تب برفکی منووالان خالص و عاری از پروتئین های غیر ساختاری

در حوزه تحقیقات دامپزشکی:‌ دکتر مجید اسمعیلی زاد با پروژه طراحی پپتید آنتی ژنی جهت اپیتوپی براساس ژن مرتبط با پارامیوزین EgA31  ،

مقالات برگزیده در مجله آرشیو رازی: آقای داوود حسینی با مقاله تکثیر ، کلونینگ و بیان ژن OMP28 بروسلا ملیتنسیس بومی استان مرکزی و تخلیص پروتئین BP2،

مقالات منتشر شده در مجلات ISI:دکتر علی اسحاقی با مقاله preparation characterization and application of a novel solid phase در ژورنال ANALITICA CHIMICA ACTA ،

دکترای غیر هیات علمی نمونه: محمد اسلام پناه ،

کارشناس ارشد نمونه: وحید نصیری،

آزمایشگاه رفرانس/ ملی نمونه: آزمایشگاه رفرانس لپتوسپیرا با مدیریت دکتر پژواک خاکی،

پیش کسوت نمونه: دکتر محمد ممیز،

دانشجوی برتر: ناصر رزم آرائی (دانشجوی برگزیده کشوری).

 

نگاهی به آمارهای ارائه شده در مراسم هفته پژوهش 93

بی شک و تردید عملکرد معاونت پژوهشی موسسه، یکی از پاشنه اشیلهای دوران مدیریتی جناب دکتر کهرام تلقی می شود. در این خصوص قبلا نیز مطالب و نقدهایی نوشته شده و در این گزارش هم سعی می شود نشان داده شود که ما از آنچه رد گذشته بودیم خیلی عقبتر رفته ایم و باید صحیحتر و بهتر از گذشته عمل کنیم.

در مراسم هفته پژوهش سال 1393 نیز همانند شالهای قبل آمار هایی در باره عملکرد پژوهش، آموزش و اطلاع رسانی موسسه ارائه شد که این آمارها در گزارش رسمی موسسه بر روی وب سایت منتشر نشده است. در اینجا توجه شما را به برخی از این آیتمها جلب می کنم:

آمار طرحهای تحقیقاتی

این آمار نشان می دهد که روند تصویب طرحهای تحقیقاتی جدید طرف سالهای اخیر با افت چشمگیری روبرو شده و از 135 عنوان در سال 1389 به 37 عنوان در سال 1393 کاهش یافته است. تصویب 37 عنوان طرح جدید به این معنی است که از 136 نفر عضو هیئت علمی موسسه فقط 37 نفر طرح جدید داشته اند  و 99 نفر یعنی 3:4 اعضا فاقد طرح جدید هستند. حال اگر میانگین حقوق ماهیانه هر عضو هیئت علمی را 5 میلیون تومان در نظر بگیریم یعنی ماهیانه نزدیک به 500 میلیون تومان توان تحقیقاتی موسسه در بعد هیات علمی به هدر می رود . اگر کارشناسان و لجستیک این مجموعه را نیز ماهیانه به همین مقدار در نظر بگیریم به عددی میانگین ماهیانه یک میلیارد تومان خسارت در بعد عدم استفاده درست از نیروی انسانی بسیار ماهر و متخصص موسسه می رسیم. متاسفانه سیاست غلط تحقیقاتی که در سال 1390 توسط جناب دکتر قدکچی  آغاز  شده کماکان ادامه دارد.

 

گراف فوق نشان می دهد تعداد مقالات موسسه رازی به شدتی که تعداد طرحهای موسسه کاهش یافته، نزول نکرده است. این عدم انطباق می تواند ناشی از دو دلیل باشد:

1- اینکه هنوز طرحهای قبلی در حال اتمام و مقالات آن در حال انتشار است و لذا این کاهش در این سال ملموس نبوده است،

2- مقالات منتشر شده ، خروجی طرحهای تحقیقاتی موسسه نبوده و کسانی که در موسسه مقاله می نویسند اطلاعات خود را از فعالیتهای خودجوش در بخشها  استخراج می کنند.

علی ایحال این موضوع قابل بررسی است

 

گراف فوق نشان می دهد گروه تخصصی طیور بیش از بقیه گروهها با سیستم جدید در حال تصب تطابق دارد. علت آن نیز مشخص است. جناب دکتر پوربخش و دکتر گودرزی که دو نفر از تئوریسینهای این ایده هستند هر دو متعلق به این بخش بوده و لذا سریعتر از بقیه بخشها واکنش نشان داده اند. شاید بقیه بخشها طوعا یا کرها در ماههای اینده واکنش مناسبی نشان داده و تعداد کاربرگهای تقاضای تحقیق اضافه شود

 

دقیقا تعداد دانشجویان سالهای قبل را نمی دانم ولی به نظر می رسد تعداد دانشجویان موسسه کاهش داشته باشد. حد اقل در خصوص دانشجویان دکترا که یک شاخص بسیار مهم در عملکرد تحقیقاتی موسسه است این کاهش به چشم می خورد. البته یکی از اسلایدهای هفته پژوهش سال 1389 را در اختیار داشتم که به این موضوع ارتباط دارد . اطلاعات زیر  بخوبی نشان می دهد بهره گیری موسسه از توانمندی تحقیقاتی دانشجویان دانشگاهها به دلیل سیاستهای نادرست معاونت تحقیقاتی که تردد دانشجویان را محدود کرده کاهش قابل توجهی داشته است:

تعداد دانشجویانی که برای گذراندن پایان نامه در سال 89  به موسسه رازی آمده اند

•دانشجویان فوق لیسانس: 27 نفر
•دکترا : 10 نفر
•دانشجویان PhD: 11 نفر
•دانشجویان لیسانس: 3 نفر
•--------------------

تعداد کل دانشجویان:51 نفر از  18  دانشگاه کشور

 نکته بسیار مهم در این گزارش این است که هیچیک از اعضای هیدت علمی در سال 1393 ارتقا پیدا نکرده اند. نکته ای هم که نوشته نشده این است که حدود 25 نفر از اعضای هیدت علمی موسسه در رکود علمی قرار دارند یعنی  به یک مفهوم در سه سال گذشته هیچ طرح جدیدی برایشان مصوب نشده است...در بعد ترفیع هم فقط نیمی از اعضا توانسته اند ترفیع پیدا کنند. نمی دانم این جملات و کلمات و اعداد برای جناب دکتر کهرام که قاطعانه از عملکرد دکتر پوربخش حمایت می کند معنی دارد یا خیر؟ قطعا معنی دارد .

کتابخانه و اطلاع رسانی موسسه هنوز از تغییرات انجام شده آسیب ندیده و عملکرد بسیار درخشانی دارد. حضور برادر عزیز و دانشمند جناب یوسفی که در سال جاری به عنوان بهترین کارشناس این علم در مجموعه وزارت جهاد معرفی شدند در راس این مجموعه و جمعی از کارشناسان فعال نقطه قوت این مجموعه هستند. جناب دکتر نوید پور هم که به تغییرات خیلی علاقه دارند با همکاری ریاست و کارکنان کتابخانه زحمت زیادی کشیدند و  زیر زمین کتابخانه را از حالت دخمه مانند خارج و به مجموعه ای زیبا و قابل استفاده تبدیل کردند که این کار قابل تقدیر است.

نتیجه: بیانات ریاست محترم موسسه در مراسم امسال بسیار جالب و قابل تحلیل هستند و انشاء الله در فرصت مناسب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در کنار اینها باید توجه داشت که برای تغییراتی در این سطح باید یک مجموعه تحقیق و توسعه پیشرفته، پرقدرت، با انگیزه قوی و نیروهای انسانی زبده  در اختیار داشت. امیدواریم نقدهایی که از عملکرد این مجموعه صورت می گیرد مورد توجه و عنایت ندیران محترم ارشد موسسه قرار گرفته و به دیده قبول نگریسته شود.

/ 0 نظر / 54 بازدید