گزارشی از تهیه برنامه راهبردی و تحلیل متن پیش نویس سند چشم انداز موسسه رازی

البته پیش بینی می شود که با استقرار تیم جدید مشاورین دانشگاه شریف در موسسه، روند این جلسات تقویت شده و تغییراتی نیز در کیفیت کار رخ خواهد داد. طبق قرارداد برنامه راهبردی موسسه رازی ظرف 9 ماه آینده با کمک این تیم مشاوره تهیه خواهد شد. تهیه گزارشات تحلیل رقبا، بازار، محصول و ... نخستین گامهای این تیم و تهیه و تصویب و نهایی کردن سند چشم انداز و ماموریت و اهداف کلان و راهبردها و اهداف خرد و شاخصهای کمی و کیفی و ... از دیگر اقدامات در مرحله بعدی است. 

دانشگاه شریف مسئولیت همکاری با موسسه در تهیه کلیات سند راهبردی موسسه (در حد سازمان) و بخش محصولات پزشکی را بر عهده دارد . برای بخش طیور مذاکراتی با دکتر سیروس انجام شده و به زودی قراردادی بین رازی و شرکت مپنا منعقد می شود. برای محصولات دامی نیز متعاقبا با یک یا چند پیمانکار وارد مذاکره می شویم تا بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده ، اسناد راهبردی موسسه در این حوزه تهیه شود..

اغلب اسناد بالا دست موسسه با متد آینده نگاری نوشته شده و برنامه موسسه نیز به احتمال زیاد با همین متد نوشته می شود و برای انجام تحلیلهای مختلف از مجموعه مفصلی از تکنیکها و روشها استفاده خواهد شد. . 

یک نکته دیگر که باید اشاره شود تلاش موسسه رازی برای جلوگیری از مهمل ماندن و بی اثر بودن برنامه های راهبردی تالیف شده در آینده است. برای اینکه این برنامه راه به اجرا پیدا کند و مستقیما با بودجه و برنامه های جاری موسسه  پیوند داشته باشد، بحثهای مقدماتی آغاز شده و البته در متن قرار داد نیز تشکیل یک دفتر مدیریت راهبردی و استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن برای اجرایی کردن اهداف تعیین شده پیش بینی شده است. هم اکنون مدیریت موسسه در حال بررسی برای مکان یابی به منظور استقرار تیمهای مشاور و راه اندازی دفتر مدیریت راهبردی است و در این میان باید به تلاش بسیار ارزشمند جناب دکتر عابدی و حمایتهای جناب آقای دکتر کهرام نیز اشاره کرد. 

با این مقدمه طولانی در اینجا متن پیش نویس سند چشم انداز موسسه رازی ارائه و سپس تحلیل مختصری در باره ان صورت می گیرد

متن پیش نویس سند چشم انداز موسسه رازی

مؤسسه رازی با نگاهی جهانی و رویکردی ملی و منطقه ای در تعالی بهداشت جامعه، در افق 1404 ، مجموعه ای چابک، الهام بخش و پیشرو درتحقیق و تولید واکسن و فراورده های زیستی منطبق بر مقررات و استانداردهای جهانی  با  ایجاد مزیت رقابتی متمایز و پویا در دست یابی به دانش فنی فراورده های زیستی  نوین انسان و دام  و رهبری تحقیقات دامپزشکی و بیماری های مشترک خواهد بود.

تحلیل

 در متن سند چشم انداز تقریبا 10 فراز وجود دارد که هر فراز از زاویه ای به آینده موسسه رازی اشاره می کند. این ده فراز عبارتند از :

 نگاهی جهانی و رویکردی ملی و منطقه ای: بر این اساس ما باید به صورت مرتب تحولات منطقه ای و جهانی و ترندهایی در پیش رو را مونیتور کرده و اهداف و چشم انداز خود را متناسب با آنها تغییر دهیم

 تعالی بهداشت جامعه: که بخش مهم آن به موضوع افزایش عمر با کیفیت جمعیت انسانی و دامی کشور  بر می گردد

 افق 1404 : به عنوان یک نقطه زمانی که باید در آن زمان به اهداف مطلبو دست یابیم و در آن مسیر برنامه ریزی کنیم

مجموعه ای چابک : که به موضوع بازگشت موسسه از دوره پیری به دوره جوانی و چالاکی اشاره می کند

الهام بخش : که به موضوع  الهام بخش بودن جمهوری اسلامی در سطح کشورهای اسلامی اشاره می کند و در سند چشم انداز 1404 نیز بر روی آن تاکید شده است،

پیشرو درتحقیق و تولید واکسن و فراورده های زیستی: که به موضوع برتری ایران در منطقه چشم انداز در سال 1404 اشاره می کند،

منطبق بر مقررات و استانداردهای جهانی : که به لزوم استقرار سیستمهای کیفی بر خدمات و سازمان و محصولات آن اشاره می کند،

ایجاد مزیت رقابتی متمایز : که به موضوع برتری موسسه رازی در بازار فروش و رقابت اشاره می کند

پویا در دست یابی به دانش فنی فراورده های زیستی  نوین انسان و دام: که بیش از همه به موضوع بهبود مستمر و تلاش همیشگی و مستمر موسسه برای رشد اشاره می کند

رهبری تحقیقات دامپزشکی و بیماری های مشترک: که به موضوع ایجاد ساختارهای رهبری در موسسه رازی برای هدایت تحقیقات دامپزشکی و بیماریهای مشترک انسان دام و حفظ بهداشت جمعیت انسانی و دامی که رد اساسنامه موسسه نیز مورد تاکید قرار گرفته اشاره می کند

البته همچنان که گفته شد این سند ، پیش نویس است و احتمالا در ماههای آینده با برگزاری جلسات مختلف با تیمهای مشاوره ای تغییراتی در آن ایجاد شود ولی در کل به نظر می رسد این سند دارای ارزشها و مختصات یک سند چشم انداز خوب است و به خوبی می توان از فرازهای آن برای تدوین بخشهای دیگر سند استفاده کرد.  قطعا این امر مهم نیاز به صبر و حوصله و دقت نظر دست اندرکاران موضوع از یکسو و همکاری متخصصین و مدیران ارشد موسسه برای یک خانه تکانی وسیع در فکر و ذهن خویش و آمادگی برای تحول وسیع در ارکان و ساختارهای موسسه رازی است. با گذشت زمان جدیت موسسه در این موضوع محک جدی خواهد خورد و امیدواریم که همگی ازاین آزمون بزرگ سربلند خارج شویم. انشاء الله

/ 0 نظر / 33 بازدید