چند خبر مختصر و بسیار مهم

100 برند برتر جهان در سال 2011

منبع: سایت رتبه بندی جهانی شرکتها

همچنین در لینکهای زیر شما می توانید تصاویر بسیار جالبی را در باره توزیع برندها مشاهده فرمائید:

BRANDS BY SECTOR

BEST GLOBAL BRANDS

BRAND VALUE BY REGION/COUNTRY

/ 1 نظر / 6 بازدید

سلام لطفا نمودار تولید مقالات در موسسه رازی را هم تهیه کنید ببینیم. موسسه چه خبر است. ضمنا می دانید فقط به مقالات که از طرح مصوب منتج شده است پاداش تعلق می گیرد.و این می شود سیاست رو به عقب موسسه رازی. از یک طرف تصویب طرح خودش غولی است و از این طرف این هم مصوبه ی ژ}وهش موسسه در جهت مقاله نوشتن.