لزوم تحول جدی در هیئت امنای موسسه رازی

1- موسسه رازی تا پیش از سال 1350 تابع سازمان تحقیقات و در کل وزارت کشاورزی از نظر تصمیم گیریهای کلان نبود بلکه ریاست هیئت امنای آن را شخص اول مملکت تعیین می کرد و آن شخص خود مستقیما بر امورات مهم رازی نظارت داشت( هر چند که از لحاظ تشکیلاتی این موسسه در وزارت جهاد کشاورزی دیده می شد). به نظر من مهمترین گامی که می تواند موسسه را به جایگاه خود برگزداند آن است که ریاست هیئت امنای آن را شخص اول نظام اجرایی کشور یعنی ریاست محترم جمهوری بر عهده بگیرد،

2- ارتباطات علمی موسسه رازی پس از انقلاب دستخوش اختلالات بسیار زیادی شد به طوریکه می توان گفت تقریبا ارتباط ما با خارج از کشور قطع شده است. اگر بخواهیم به سمت بهبود حرکت کنیم حتما باید نظام ارتباطات خارجی خود را بهبود بخشیم،

3- در موسسه رازی یک نظام تشویق و تنبیه کارآمد وجود ندارد و لذا یک توصیه مناسب برای بهبود اوضاع موسسه برقراری این نظام است،

4- تصویب قانون خاص موسسه رازی در مجلس شورای اسلامی: این قانونسبب می شود ما از سیستم سازمان تات منفک شده و ارزش واقعی خود را بیابیم،

5- انفکاک و رها سازی سیستم تولید موسسه رازی از نظام ترفیع و ارتقا آموزش محور وزارت علوم. به این ترتیب محققینی که در خطوط تولید و کنترل کیفی موسسه مشغول به فعالیت هستند مجبور نیستند مثل محققین مراکز آموزش عالی به دنبال امتیازات ترفیع و ارتقا باشند و عملکر آنها در خطوط تولید سبب ارتقا آنها خواهد شد

/ 1 نظر / 10 بازدید
فاضلی

باید رفت و از مدیریت موسسه و اونهایی که ارتباطات موسسه را با دنیای بیرون قطع کردند و فقط از آن برای تفریح خود و دفتر ریاستشون استفاده کردند پرسید که چرا موسسه رازی به این فاز رسیده که حتی نامی از آن در بین سازندگان واکسن در جهان نیست.