چرخش نخبگان ، کلیدی برای تضمین پویایی رازی

نباید فراموش کنیم که انگیزه، انرژی و توانایی انسانها محدود است ودر طول دوران مدیریت رو به افول خواهد رفت. اگر نگاهی به قوانین جهانی نیز بیندازیم این سوال برای ما ایجاد می شود که چرا در تمام پستهای رده بالای دنیا مانند ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و ... محدودیتی برای طول خدمت افراد قایل شده اند. دانسته یا ندانسته به این اصل پیش برده شده که اگر مسندی در اختیار فردی برای مدت نامحدود قرار گیرد سرعت سیر تکاملی بعد از مدتی به سرعت کاهش یافته و در بسیاری از موارد خودکامگی و استبداد  جایگزین انگیزه ها و تلاش برای رشد  و توسعه خواهد شد. دلایل دیگر برای این چرخش برنامه ریزی شده عبارتند از :

1-     تعدیل سبک مدیریتی: توضیح آنکه در کشورهای در حال توسعه و بالاخص ایران و باز هم بخصوص در موسسه رازی مدیریتها بر اساس سبکهای شخصی، خصوصیات اخلاقی و شخصیتی مدیر تعیین می شود. بنابراین در صورتیکه یک سبک مدیریت هر چند خوب باشد برای طولانی مدت بماند سیستم از حالت تعدیل خارج شده و توازن خود را از دست می دهد.

2-     ایجاد انگیزه در افراد شایسته: در صورتیکه دور نمای مدیریتی یا تسلط بر پست مدیریتی در افراد شایسته به دلیل ثبات نامحدود دوره مدیریتی از بین برود به بار نشستن افکار افراد شایسته در این سیستمها عملا امکان پذیر نمی باشد و سبب خمودگی خلاقیت در افراد شایسته می شود. .این در حالی است که اگر دورنمای تصدی پست مدیریتی برای افراد شایسته در یک سیستم وجود داشته باشد به پروروش خلاقیت ذهنی خود ادامه داده و وقتی که در موقعیت تصدی پست قرار می گیرد آن را به اجرا خواهد گذاشت.

3-     رشد پلکانی نیروها ی مدیریتی:  همانگونه که انسان برای رسیدن به کمال باید مراحل کودکی ، نوجوانی، جوانی و پختگی و خرد را بپیماید، یک مدیر نیز برای بهترین عملکرد باید تمامی پله های رشد  وترقی را از ابتدا طی کند. در ان صو.رت است که می توان به عنوان یک مدیر شایسته، معتدل، ارزشی در دوران مدیریت خود اثرات ارزشمندی را از خود بر جای بگذارد

4-     ایجاد فرصتی برای تمدد اعصاب، مطالعات جدید، افزایش انگیزه و برنامه ریزیهای مناسب برای دوره های بعدی مدیریت

تحلیل نظرات جناب دکتر زارع: موضوع تعویض بی برنامه مدیران و ثبات بی حساب و کتاب مدیریت همواره به عنوان دو موضوع متضاد با یکدیگر مطرح بوده است. جناب دکتر در این مقاله به خوبی به موضع حد وسط که ما می توانیم آن را چرخش برنامه ریزی شده و منظم مدیران و نخبگان (مفهومی  نام نهیم اشاره کرده اند. چرخش نخبگان امروز یکی از ابزارهای مدیریت دانش محسوب می شود و بدینوسیله دانش سازمان از نقطه ای پر تراکم به نقاط کم تراکم منتقل و از این حیث در سازمان تعادل ایجاد می شود. پیشنهاد می شود ریاست محترم موسسه ، موضوع چرخش  برنامه ریزی شده نخبگان و مدیران را در دستور کار اطاق فکر موسسه قرار داده و از این ابزار بسیار مهم مدیریت دانش بهره برداری نمایند.

/ 0 نظر / 11 بازدید