ماه عسل دموکراسی در موسسه رازی

دوران مدیریت جناب آقای دکتر دلیمی پس از شش سال،در موسسه رازی خاتمه یافت و اینک همانند هر دوران دیگری که مدیر جدیدی بر مسند مدیریت ارشد موسسه رازی می نشیند، فرصتی طلایی برای اهل فکر و نظر در این موسسه معظم فراهم آمده تا هر کس که متاعی دارد آن را عرضه کند. ماه عسل دموکراسی در موسسه رازی آغاز شده است و قطعا مدیریت جدید موسسه از نظرات و پیشنهادات محققان موسسه و بالاخص اعضای محترم هیئت علمی آن استقبال خوبی خواهند داشت و برقراری یک ارتباط خوب و سازنده بین پرسنل موسسه و ریاست محترم موسسه می تواند این دوران را در موسسه رازی  هر چه بیشتر طولانی نماید. برخی از نظامهای پیشرفته این دوران طلایی را با نهاد سازی های مطلوب و استقرار نظام مدیریت مشارکتی و ایجاد حلقه های کار گروهی (Teamwork) یا حلقه های کیفیت( Quality Circles) به یک دوران دائمی تبدیل می کنند و بدینوسیله دموکراسی را در سازمان خود نهادینه می کنند. این غایت مطلوب این وره تلقی می شود و امیدوارم که همکاران عزیزم در موسسه با بیان منصفانه و دلسوزانه مطالب و مدیریت محترم موسسه با سعه صدر و حوصله زیاد و ایجاد یک ساز و کار جدید در حوزه ریاست خویش، از این دوران طلایی بیشترین بهره برداری را بنماید

/ 1 نظر / 19 بازدید
یسنا

سلام.بسیار جالب بود.به عنوان 1 دانشجو سپاسگذارم